Home Uncategorized Prognoza dla polskiego eksportu na 2020 rok

Prognoza dla polskiego eksportu na 2020 rok

W 2020 r. sytuacja w eksporcie będzie mniej korzystna niż średnio w 2019 roku. Zdaniem ekspertów powinna być jednak lepsza niż pod koniec br. A to głównie względu na sygnały deeskalacji wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. Dodatkowo pozytywnie nastraja stabilizacja wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz zmniejszenie niepewności wokół brexitu. W IV kw. 2019 r. słabszy złoty częściowo kompensował spadek popytu zagranicznego. Z pewnością stabilizacja eksportu poprzez osłabienie złotego będzie trudniejsza do osiągnięcia. Odpowiadają za to zahamowanie procesu normalizacji stóp procentowych w strefie euro oraz obniżki stóp przez Fed. W 2020 r. złoty powinien być relatywnie stabilny. Spadek popytu zagranicznego na polski eksport oraz popyt na polskie obligacje skarbowe powinny się równoważyć.

Główne ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Europie i w konsekwencji w Polsce w 2020 r. to ponowna eskalacja wojny handlowej pomiędzy USA Chinami. Dodatkowo brexit i nowa umowa o wolnym handlu pomiędzy UK a UE, czy też wzrost ryzyka politycznego związanego z wyborami w USA.

Autor: Arkadiusz Krześniak, Główny Ekonomista Deutsche Bank Polska S.A.