E-rekrutacja: wady i zalety. Narzędzia do komunikacji online, zwłaszcza w ostatnim czasie, zrewolucjonizowały wiele obszarów, takich jak np. edukacja czy eventy. Ponad ⅓ Polaków podczas rekrutacji online dba jedynie o to, co obejmuje kamera. Niemal 60 proc. Polaków w rekrutacji zdalnej ceni sobie oszczędność czasu wynikającą z braku konieczności dojazdu do potencjalnego pracodawcy. Z kolei zapytani o to, czy zwracają uwagę na swój wygląd w taki sam sposób, jak czynią to w przypadku rozmowy na żywo, ponad ⅓ odpowiedziała twierdząco. Podkreślając jednak, iż przywiązuje wagę tylko do elementów, które obejmuje kamera.

Zdalne spotkania rekrutacyjne mniej stresujące. I pozwalają na oszczędność czas

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez polski ClickMeeting,spotkania online dla prawie 40 proc. ankietowanych są mniej stresujące niż rozmowa o pracę na żywo. Przed e-rekrutacją tremę odczuwa zaledwie 15 proc. badanych. 34 proc. stwierdziło, iż niezależnie od formy, w jakiej się odbywają, stresują one tak samo. Co ciekawe, tylko 10 proc. badanych w ogóle nie odczuwa stresu podczas rozmów o pracę. Zarówno online, czy na żywo. 

E-rekrutacja: wady i zalety - infografika, zalety e-rekrutacji
E-rekrutacja: wady i zalety

W związku z przeniesieniem zarówno edukacji, jak i pracy do świata online, ClickMeeting postanowił sprawdzić także, jak Polacy postrzegają rekrutację zdalną. Ponadto co według nich jest plusem takiego rozwiązania. Jak się okazało, największą jego zaletą jest oszczędność czasu, poświęcanego na dojazd na rozmowę o pracę na żywo (57 proc.). Na drugim miejscu znalazła się z kolei możliwość udziału w rekrutacji z dowolnego miejsca (24 proc.). Co ciekawe na trzecim – opcja korzystania z wcześniej przygotowanych notatek ułatwiających autoprezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej (7 proc.). Część ankietowanych stwierdziła, iż spotkania online to mniejszy stres niż te na żywo (6 proc.). Najmniej badanych (4 proc.) wskazało, iż pozytywem zdalnej rozmowy o pracę jest mniej formalna atmosfera. 

Problemy techniczne największym minusem e-rekrutacji

Jak wynika z badania ClickMeeting, największą wadą e-rekrutacji jest ryzyko wystąpienia problemów technicznych, na co wskazało 48 proc. ankietowanych. Trudniejsze okazuje się dla badanych również poznanie za ich pośrednictwem kultury firmy i jej atmosfery (15 proc.). I niemal tyle samo odpowiedziało, iż minusem takiego rozwiązania jest ryzyko przeszkodzenia w spotkaniu przez inną osobę lub zwierzęta domowe (14 proc.). Dla nieco ponad 8 proc. przeszkodą okazuje się brak bezpośredniego kontaktu i trudności ze skupieniem uwagi na rozmówcy. Najmniej ankietowanych wskazało, iż spotkania online są dla nich bardziej stresujące niż te na żywo (5 proc.). Ponadto na problemy ze znalezieniem dogodnego miejsca, które dobrze prezentowałoby się w kamerze (4 proc.). Czy te związane z zachowaniem zarówno rekruterów, jak i uczestników podczas zdalnej rekrutacji (ponad 3 proc). 

E-rekrutacja: wady i zalety - infografika, wady e -rekrutacji .
E-rekrutacja: wady i zalety

E-rekrutacja i przygotowania Polaków do spotkania

Mimo iż Polacy obawiają się problemów technicznych podczas rekrutacji online, to tylko 9 proc. przytrafiły się zakłócenia. Z kolei 56 proc. badanych wskazało, iż dotychczas zdarzały im się jedynie drobne zakłócenia. Takie jak zanikający dźwięk czy słaba jakość obrazu. Ponad 30 proc. nie napotkało dotąd na żadne problemy podczas zdalnej rekrutacji. Zapytani jednak o to, czy weryfikują jakość połączenia z internetem i działanie sprzętu przed rozpoczęciem spotkania online z rekruterami, w większości czynią to. Tak odpowiedziała ponad połowa badanych, a blisko 30 proc. – często. Niemal 10 proc. sprawdza je czasem, a raczej rzadko – 8 proc. Tylko 1 proc. ankietowanych przyznało, iż nie dokonuje sprawdzenia stabilności połączenia i nie sprawdza poprawności działania sprzętu. 

Polacy, biorąc udział w rekrutacjach online, zwracają jednak uwagę nie tylko na kwestie techniczne, ale także na swój wizerunek. Prawie 60 proc. uczestników badania zapytanych o tę kwestię stwierdziło, iż nie ma znaczenia, czy rekrutacja odbywa się online czy na żywo. Przykładają oni wagę do swojego wyglądu, i czynią to w ten sam sposób. Co ciekawe, ponad ⅓ badanych odpowiedziała, iż zwraca uwagę na swój wygląd, ale wyłącznie na elementy, które obejmuje kamera. Nie jest to ważne jedynie dla 4 proc. ankietowanych. 

Źródło: ClickMeeting