Home Praktyki HRM Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie HR!

Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie HR!

7 marca 2017 roku do rąk czytelników trafi wyjątkowa pozycja – HR Business Partner. Praktyczne rozwiązania budowania wysokoefektywnych organizacji pod redakcją Grzegorza Filipowicza. Na łamach książki praktycy z wieloletnim stażem zawodowym dzielą się z Czytelnikami swoimi doświadczeniami w dziedzinie Human Resources, ze szczególnym uwzględnieniem roli HR Business Partnera.

Jedną z cech charakterystycznych współczesnych czasów jest łatwy dostęp do opracowań i materiałów na niemal każdy temat. Nie inaczej jest z tematyką HR Business Partneringu, która na świecie i w Polsce rozwija się od ponad 20 lat. Wydawać by się zatem mogło, że wszystko jest już dostępne i wszystkiego możemy się dowiedzieć. Jednocześnie jednak wiele osób nieustannie poszukuje rzetelnych danych i pomysłów „z pierwszej ręki” pozwalających na lepsze przygotowanie się do wyzwań, z którymi sami się mierzymy. Prezentacje ciekawych, a często kontrowersyjnych, pomysłów prowadzą do „intensywnych” dyskusji oraz wielu praktycznych działań.

Podobna idea inspirowała Grzegorza Filipowicza w przygotowaniu tej książki. Postanowił zebrać wiele różnych praktyk, przemyśleń, danych z badań w taki sposób, by zachęcić Czytelników do aktywnej refleksji, zadawania pytań, a często także do odmiennego zdania. Wspólne (w sumie 11 autorów) opracowanie to nie podręcznik, a nawet nie przewodnik dla HR Business Partnerów. To raczej wynik własnych działań w tej sferze, prezentowany w taki sposób, by mogły one być jak najbardziej użyteczne dla tych, którzy są gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Poszczególne rozdziały zostały przygotowane przez różne osoby. Wszyscy jednak to praktycy i eksperci w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Każde z opracowań można także z łatwością odnieść do wybranych elementów prezentowanego w pierwszym rozdziale modelu.

„Misją tej książki jest podzielenie się z Czytelnikami doświadczeniem i zainspirowanymi nim przemyśleniami, często wykraczającymi poza sztywne ramy najbardziej bezpośrednich skojarzeń z rolą i funkcją HRBP, jak np. problematyka szczęścia w pracy czy uważności w relacjach międzyludzkich” napisał w komentarzu do książki prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jesteśmy przekonani, że zaciekawi ona szerokie grono menedżerów, specjalistów z dziedziny zarządzania ludźmi oraz osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji HR Business Partnera.

Współautorzy:
Adela Szemczak, Katarzyna Kulig-Moskwa, Robert Reinfuss, Magdalena Siwińska, Maria Magdalena Gulewicz, Joanna Wszeborowska, Daniel Lala, Paweł Kopijer, Agnieszka Bednarska, Jarosław Chybicki.

Redakcja: Ewa Walenda

Pozycja rekomendowana przez : Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner oraz Polish Society for Training & Development.