Home Biznes Moda Polski sektor odzieżowy i tekstylny zatrudnia 116 tysięcy osób

Polski sektor odzieżowy i tekstylny zatrudnia 116 tysięcy osób

Zatrudnienie w polskim sektorze odzieżowym i tekstylnym wyniosło w 2018 roku 116 tys. osób – Polska jest 3. pracodawcą sektora w Europie.

Polski rynek odzieżowy i tekstylny uważany jest za jeden z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska zajmuje 8. miejsce pod względem produkcji odzieżowej na tle 28 państw UE – w 2018 r. polska produkcja osiągnęła poziom 22,1 mld zł, czyli o 5,6% więcej wobec roku poprzedniego. Wzrosły też nakłady na inwestycje: w branży tekstylnej o 11% i wyniosły 500 mln zł, a odzieżowej aż o 34% – do 100 mln zł.

Polska kluczowa w sektorze TCLF

– Polska jest krajem wymienianym wśród kluczowych dla sektora TCLF obok takich państw, jak: Włochy, Hiszpania, Rumunia, Portugalia czy Niemcy. Dane wskazują, że przemysł tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy jest istotny w codziennym życiu Polaków. Przeznaczają oni 10% miesięcznych zarobków na zakupy odzieży i obuwia. Co piąty Polak śledzi blogi modowe lub pokazy mody czy influencerów. Przemysł ten jest także atrakcyjnym pracodawcą. Jego atuty to wysoki poziom eksportu, elastyczność producentów, jakość wyrobów i świadczonych usług oraz innowacje produktowe i technologiczne. – Mówi ekspert.

Sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy to europejski potentat. To źródło nowych trendów i innowacji. Szacuje się, że roczny obrót w Europie wynosi ponad 200 mld euro. Około 225 000 firm zatrudnia 2,2 miliona pracowników, z czego 66% to kobiety.

Duży potencjał rozwoju

Polski sektor TCLF ma wciąż duży potencjał rozwoju – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) prowadzą projekt mający na celu zwiększyć zatrudnienie w tym przemyśle.

Celem kampanii finansowanej przez Komisję Europejską „Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym” jest promowanie wśród osób poszukujących pracy. Zwłaszcza koncentrując się na osobach do 30 roku życia. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju innych dziedzin gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, transport i drogownictwo oraz medycyna. Jest też istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa służb specjalnych i obronności kraju.

Przeczytaj także:

Kampania Komisji Europejskiej

Kampania to seria wizyt, spotkań i dni otwartych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, firmach i stowarzyszeniach TCLF w krajach UE. Celem jest rozwój świadomości o spectrum działania sektora wśród potencjalnych nowych pracowników, studentów czy uczniów szkół. Grupa ekspertów pochodzących z każdego państwa członkowskiego odwiedzi szkoły i instytucje szkoleniowe, by zaprezentować sektor i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat możliwości podjęcia pracy i rozwoju kariery w sektorach TCLF, a także poinformowanie o wysokim poziomie zatrudnienia, atrakcyjnym środowisku pracy i zrównoważonym rozwoju w tych sektorach przemysłu.

materiał prasowy