Home Biznes Bio-Biznes Innowacja w produkcji poprzez ekologię

Innowacja w produkcji poprzez ekologię

Polskie przedsiębiorstwo Quattro, właściciel marki obuwniczej Solo Femme, produkujące rocznie ponad 150 tys. par obuwia, wprowadza w swojej fabryce nowe, innowacyjne rozwiązania ekologiczne.

W ramach projektu “Ekologiczne technologie szansą na ekologizację firmy, ograniczenie kosztów, zdobycie nowych rynków” i otrzymanej dotacji z Programu “Innowacje w zakresie zielonych technologii” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie) i w odpowiedzi na potrzeby klientów, dla których ważne są takie cechy jak trwałość, odpowiedzialność społeczna i ekologia, marka Solo Femme podnosi jakoś produkowanego obuwia, a co za tym idzie ma szansę wzmocnić w najbliższych latach swoją pozycję na rynku europejskim i światowym.

Firma wdrożyła nową ekologiczną i innowacyjną technologię klejenia obuwia, przy użyciu klejów na bazie wodnej (w Polsce stosuje je jedynie 5% firm) z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn do ćwiekowania cholewki firmy CERIM, oraz termomodernizację budynku produkcyjnego i instalacji paneli fotowoltaicznych. Dzięki wprowadzonym zmianom przedsiębiorstwo Quattro na stałe wprowadza czynniki proekologiczne w swojej produkcji.

Jakie korzyści niesie ze sobą uzyskane dofinansowania ekologicznej i innowacyjnej technologii?

  • zmniejsza koszty i zużycia energii
  • wprowadza oszczędności w zużyciu kleju
  • oszczędności w związku z brakiem opłat środowiskowych za zanieczyszczanie środowiska
  • prowadzi do zwiększenia produkcji (planowane nawet o 15%)
  • zwiększenie dokładności ćwiekowania
  • wprowadza na rynek nowy produkt, który otworzy spółce niedostępne dotychczas rynki zbytu.

Obecnie pełen proces ekologicznej produkcji uzyskuje na świecie jedynie kilka firm m.in. Prada i Hugo Boss. Położenie nacisku na ekologiczne zmiany i produkcję, pozwoli zatem marce Solo Femme na pozycjonowanie się pod kątem wytwarzania wśród światowych liderów w sektorze obuwia i odzieży.

Realizacja projektu i wprowadzone zmiany wpłyną nie tylko na jakoś produktów, zmniejszenie ilości reklamacji i mniejsze zużycie energii, ale również na:

  • poprawę warunków BHP, higieny i środowiska pracy w przedsiębiorstwie (przez zmniejszenie zużycia substancji szkodliwych)
  • wyeliminowanie wielu dotychczas pracochłonnych czynności np. konieczność czyszczenia narzędzi stanowisk pracy, jak również obuwia (dzięki wprowadzeniu w fabryce systemu Kyotex)
  • zniwelowanie emisji szkodliwych substancji do otoczenia i wzrost poziomu czystości powietrza w przedsiębiorstwie (na skutek odstąpienia od klejów rozpuszczalnikowych z produkcji i zastąpienia ich tymi na bazie wody)
  • bezpośredniej ochronie środowiska przez ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej (dzięki termomodernizacji budynku).

Firma Quattro posiada doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę, która daje gwarancję efektywnej realizacji zamierzonych celów i kontroli nad stałym podnoszeniem jakości produkowanego obuwia i wdrażania ekologicznych rozwiązań produkcyjnych.

 

Quattro, Solo Femme