Home Unia Europejska Rusza wsparcie dla młodych

Rusza wsparcie dla młodych

Rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków ogłaszane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). Dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) zostanie przeznaczone na podniesienie aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP), które będą udzielały wsparcia. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z niego prawdopodobnie już na początku kwietnia br.

– Szczególnie ważne jest to, że w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w pierwszej kolejności uruchamiamy środki na wsparcie osób młodych. Pokazuje to, że jednym z naszych priorytetów w nowej perspektywie jest rynek pracy i edukacja – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako pierwszy ogłosił nabór, w ramach którego pomoc kierowana będzie do tzw. młodzieży NEET, czyli osób nie pracujących, nie uczących i nie szkolących. Powiatowe Urzędy Pracy mogą składać wnioski od 2 do 18 marca 2015 r. Jako następny, nabór ogłosił WUP Kraków, tutaj Powiatowe Urzędy Pracy mają czas na złożenie projektów od 9 do 16 marca 2015 r. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z pomocy urzędów prawdopodobnie już na początku kwietnia, wtedy też zostaną podpisane umowy pomiędzy WUP i PUP. Kolejnym regionem, który uruchomi nabory będzie województwo świętokrzyskie, a wkrótce dołączą do nich pozostałe.

W ramach projektów oferowana będzie przede wszystkim indywidualna, kompleksowa pomoc dla młodych, która doprowadzić ma do ich zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy. Zapewnione zostaną m.in. staże, szkolenia i inne formy dokształcania się. Dzięki temu osoby objęte wsparciem uzyskają niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikują się – zgodnie z potrzebami pracodawców. Program promuje dobrej jakości pracę, czyli zatrudnienie na umowę o pracę na co najmniej trzy miesiące lub umowę cywilnoprawną też na minimum kwartał, przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe.
Objęci projektami PUP młodzi ludzie będą mogli również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Osoby, które nie są zarejestrowane w PUP, a pozostają bez pracy, będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursach ogłoszonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy od początku II kwartału 2015 r.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju