Home Aktualności W eksporcie mniej długów

W eksporcie mniej długów

Dane GUS pokazują, że mimo problemów za wschodnią granicą, wartość polskiego eksportu w 2014 roku wzrosła. Tę dobrą sytuację potwierdzają także dane płynące z badania Portfela należności polskich eksporterów przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów. Wynika z niego, że wzrasta liczba eksportujących przedsiębiorstw, które nie mają problemu z odzyskaniem należności od zagranicznych kontrahentów.

Odsetek eksporterów, których zagraniczni kontrahenci płacą na czas, w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrósł z 63,1% do 70,6%. Jednak równocześnie, zwiększyła się liczba firm, u których to zjawisko się pogłębiło. Aktualnie dotyczy to 8,7% polskich eksporterów.

Spośród 29,4% tych, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem należnych pieniędzy od partnerów zagranicznych połowa deklaruje, że problemy owszem są, ale utrzymują się na stałym poziomie. U co piątego przedsiębiorstwa skala tego problemu maleje. Z kolei u pozostałych eksporterów sytuacje, w których zagraniczny kontrahent nie płaci na czas stały się częstsze. Jest ich co prawda więcej niż w poprzednim kwartale, ale obraz wszystkich należności polskiego eksportu rysuje się pozytywnie.

Co więcej, w porównaniu z poprzednim kwartałem spadł odsetek niespłaconych należności pochodzących z eksportu. Obecnie stanowią one 3,9% portfela wszystkich należności eksporterów, a to o 18,6% mniej niż w przypadku ogółu należności polskich przedsiębiorstw. Pokazuje to, że skala problemów z długami w eksporcie jest mniejsza.

Zagraniczne długi trudniej odzyskać, dlatego polscy przedsiębiorcy, aby uniknąć strat pieniędzy i czasu na dochodzenie roszczeń, bardziej skrupulatnie weryfikują kontrahentów spoza kraju – mówi Adam Łącki prezes Krajowego Rejestru Długów, który współpracuje z SCHUFA HOLDING AG w zakresie wymiany informacji gospodarczych pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami.

Małe firmy też eksportują

Jak podaje GUS w ubiegłym roku sprzedaliśmy za granicę towary i usługi za 682 360 mln zł. W porównaniu do roku wcześniejszego polski eksport wzrósł o 5,3%. Swój udział w tym sukcesie ma także sektor MSP. Z badania Banku Pekao przeprowadzonego na grupie 7 tys. mikro i małych przedsiębiorców wynika, że w 2014 roku liczba eksporterów w tym segmencie rynku wzrosła. W 2013 roku eksportowała co czwarta mała firma (24%), z kolei w 2014 roku już co trzecia (33%). Także wśród mikrofirm odsetek eksporterów wzrósł z 7% w 2013 roku do 12% w 2014 roku. Z kolei według raportu Bibby MSP Indeks w całym sektorze eksportuje aż 46%.

Eksport przestał być już domeną dużych firm. Wielu małych przedsiębiorców coraz odważniej szuka klientów poza granicami Polski. Najbardziej cieszy to, że pozbyli się kompleksów i uwierzyli, że są w stanie konkurować z zagranicznymi firmami nie tylko ceną, ale także jakością. Dobrze by było, aby rząd wsparł małych eksporterów, np. gwarancjami kredytowymi, byłaby to znacząca pomoc – mówi Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy.

źródło: Krajowy Rejestr Długów