Home Unia Europejska Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Od początku uruchomienia programów do dnia 13 lipca br. złożono 298,1 tys. wniosków -poprawnych pod względem formalnym, na całkowitą kwotę dofinansowania 606,4 mld zł. Tak wynika z danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13.

W okresie 2007-2013 podpisano z beneficjentami 101 949 umów o dofinansowanie na kwotę łączną 407,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 281,7 mld zł, co stanowi 100,1% alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 283,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 200,3 mld zł.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl