Home Energetyka Eurostat: Szwecja prowadzi w UE pod względem udziału energii ze źródeł odnawialnych

Eurostat: Szwecja prowadzi w UE pod względem udziału energii ze źródeł odnawialnych

Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE wzrósł w 2014 roku do 16%, przy czym dziewięć państw członkowskich w tym zakresie osiągnęło już swoje cele na rok 2020.

W 2014 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto osiągnął w UE  16,%, co stanowi niemal dwukrotnie więcej niż w 2004 roku, czyli w pierwszym roku, dla którego dostępne są dane – wtedy udział ten kształtował się na poziomie 8,5%. Wzrost proporcji w udziale energii odnawialnej nastąpił w odniesieniu do wyników z poprzedniego roku w 24 z 28 państw członkowskich.

Najwyższy udział energii ze źródeł odnawialnych w swoim brutto końcowym zużyciu energii osiągnęła w 2014 roku Szwecja (52,6%), wyprzedzając Łotwę i Finlandię (po 38,7%), Austrię (33,1%) i Danię (29,2%).

Na przeciwległym końcu skali, najniższe proporcje odnawialnych źródeł energii odnotowano w Wielkiej Brytanii (7%), Holandii (5,5%),  na Malcie (4,7%) oraz w Luksemburgu (4,7%).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto jest jednym z najważniejszych wskaźników określonych w strategii Europa 2020. Cel dla UE, który ma zostać osiągnięty do 2020 roku to 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.  Jednak po 2020 roku energia odnawialna będzie nadal odgrywać kluczową rolę w zaspokajaniu  potrzeb energetycznych UE. W związku z tym państwa członkowskie uzgodniły nowy cel  – udział energii odnawialnej na poziomie co najmniej 27% do 2030 r.

 

Źródło: ec.europa.eu; SPCC