Home Unia Europejska Budżet UE po 2020 roku

Budżet UE po 2020 roku

UE powinna wspomagać programy badawcze oraz wspierać młodych ludzi i rozwijające się firmy, uważają posłowie w projekcie stanowiska negocjacyjnego dla nowego budżetu długoterminowego UE, które będzie przedmiotem debaty we wtorek a głosowania w środę.

Kolejne Wieloletnie Ramy Finansowe dla UE (WRF) powinny nadal przewidywać wsparcie dla rolnictwa oraz polityki regionalnej, ale powinny tez finansować nowe priorytety, takie jak bezpieczeństwo, obrona lub migracja, a także uzupełniać braki, które pojawią się po wyjściu Wielkiej Brytanii.

Nowy budżet musi uzyskać zgodę Parlamentu, aby wejść w życie. Posłowie ostrzegają, że żadne porozumienie dotyczące WRF nie będzie kompletne bez odpowiadającego mu postępu dotyczącego własnych środków finasowania, czyli przychodów do budżetu UE. Wydatki i dochody należy traktować jako pakiet.

Dochody

Oprócz WFR, Parlament będzie debatować oraz głosować nad rezolucją, w której proponowane jest utrzymanie dotychczasowych źródeł przychodu, przy jednoczesnym dodawaniu nowych, takich jak podatek od transakcji finansowych, udział w opodatkowaniu przedsiębiorstw sektora cyfrowego, lub podatki środowiskowe. Bezpośrednie wpłaty od państw członkowskich, oparte na DNB, powinny zostać odpowiednio zmniejszone.

Informacje pogłębione

  • Ponad 94% budżetu UE wraca do obywateli, regionów, miast, rolników i przedsiębiorstw. Wydatki administracyjne UE wynoszą poniżej 6% budżetu, a wynagrodzenia połowę tej sumy.
  • Sondaże pokazują, że Europejczycy oczekują od UE rozwiązań. Większość respondentów uważa, że unia powinna robić więcej, w dziedzinach rozciągających się od bezpieczeństwa, migracji do bezrobocia.

Kolejne kroki

Oba stanowiska stanowią wkład Parlamentu do wniosków legislacyjnych Komisji, które mają zostać przedłożone w maju 2018 roku.

Wzywają oni do niezwłocznego rozpoczęcia rozmów między Parlamentem a Komisją Europejską i Radą, aby spróbować osiągnąć porozumienie przed wyborami europejskimi w 2019 roku.

 

Źródło: Parlament Europejski