Home Wieści z firm Pomagamy wypełnić wniosek o 300+ na „Dobry Start”

Pomagamy wypełnić wniosek o 300+ na „Dobry Start”

Przed nami rozpoczynający się rok szkolny, z tej okazji rząd przygotował program „Dobry Start”, dzięki któremu rodzice mogą zdobyć jednorazowe dofinansowanie do wyprawki szkolnej dziecka. Świadczenie wynosi 300 zł na każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. W krótkim artykule doradzamy, jak skutecznie wypełnić wniosek.

Aby otrzymać środki na zakupy szkolne, należy najpóźniej do 30 listopada złożyć wniosek online lub w formie tradycyjnej.

Najważniejsze informacje:

W wersji papierowej wniosek o dołączenie do programu „Dobry Start” ma 9 stron – pozwala on wpisać maksymalnie pięć dzieci – jeśli w rodzinie jest mniej dzieci, pozostałe pola pozostawiamy puste. Jeżeli w rodzinie jest więcej dzieci niż przewiduje formularz, należy dodatkowo wypełnić załącznik SDS-1Z. Poniższe dane mają zastosowanie także przy składaniu wniosku online. Dostęp do internetowego formularza uzyskamy przez portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny (https://empatia.mpips.gov.pl/). Tradycyjny wniosek o 300 plus w wersji papierowej można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny.

  1. Zarówno we wniosku online, jak i tradycyjnym wpisujemy takie dane jak:
  • nazwę organu, który zajmie się rozpatrzeniem wniosku o świadczenie, a także jego adres;
  • dane wnioskodawcy, a więc rodzica lub opiekuna prawnego (w tym PESEL, stan cywilny i miejsce zamieszkania);
  • dane dziecka lub dzieci (w tym data urodzenia, obywatelstwo, PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość gdy nie nadano numeru PESEL);
  • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota świadczenia;
  • jeżeli do wniosku dołączamy dodatkowe dokumenty lub załączniki, we wniosku umieszczamy odpowiednią informację na ten temat.
  1. Dodatkowo przy każdym dziecku opiekun lub rodzic wypełnia oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, podaje też rodzaj szkoły i jej adres – należy pamiętać, że świadczenie 300 plus obejmuje dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów, szkół ponadpodstawowych.

Informacje, jak złożyć wniosek w wersji elektronicznej:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-portal-empatia/