Wzrost zamówień w firmach stabilizuje rynek pracy. Odsetek firm dysponujących wystarczającymi zasobami finansowymi, by przetrwać dłużej niż kwartał wzrasta, w porównaniu z sytuacją z połowy kwietnia o 22 pp., do 61 proc.. Ponadto odsetek firm notujących spadek sprzedaży w porównaniu z początkiem lipca spadł o 9 pp, z 39 proc. do 30 proc.

Wzrost zamówień w firmach sprawia, że w ciągu dwóch ostatnich tygodni spadł o 5 pp. odsetek pracowników pracujących w zmniejszonym wymiarze czasu pracy. Tak wynika z VII fali badania kondycji firm i pracowników przeprowadzonego w połowie lipca 2020 r. przez Polski Fundusz Rozwoju i Polski Instytut Ekonomiczny. Warto odnotować, że znacząco wzrósł udział firm, które spodziewają się, że pandemia zostanie z nami na dłużej. Z czego aż 35 proc. jest zdania, że na zawsze.

Sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw

Od początku kwietnia do końca czerwca systematycznie zwiększa się udział firm, których sprzedaż rośnie. Z 4 proc. w połowie kwietnia do 22 proc. na koniec czerwca (+18 pp.) i +19 proc. w połowie lipca. Od czasu poprzedniego pomiaru z początku lipca o 9 pp. zmalał odsetek przedsiębiorstw ze spadkiem sprzedaży. Zaś o 14 pp. zwiększył się odsetek firm wskazujących utrzymanie wielkości sprzedaży.

Wzrost zamówień w firmach przekłada się również na finanse firm. Obecnie 61 proc. firm ocenia swoją płynność finansową jako dostateczną, by przetrwać dłużej niż 3 miesiące. Jest to wynik o 22 pp. wyższy niż jeszcze w połowie kwietnia. W tej grupie znajduje się aż 84 proc. dużych podmiotów. Niemal co trzecie przedsiębiorstwo (32 proc.) deklaruje, że zasoby finansowe pozwolą im na funkcjonowanie przez najwyżej kwartał. Jednocześnie tylko 3 proc. firm zgłosiło, że nie dysponuje żadnymi rezerwami finansowymi.

Wzrost zamówień w firmach stabilizuje rynek pracy  - infografika - ocena sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach
Wzrost zamówień w firmach stabilizuje rynek pracy

Z perspektywy kilku miesięcy od rozpoczęcia pandemii i restrykcji z nią związanych, położenie przedsiębiorstw wyraźnie się zmieniało. Dzisiaj jest ono znacznie lepsze niż w najbardziej kryzysowym okresie jakim był kwiecień. Jeszcze na koniec kwietnia 67 proc. firm deklarowało spadek przychodów. W połowie lipca ten odsetek był o 40 pp. mniejszy i wyniósł 27 proc. – czyli najmniej od wybuchu kryzysu. Także pod względem popytowym firmy deklarują mniejsze trudności. Obecnie ¼ firm notuje spadek zamówień, podczas gdy na początku kwietnia było to 62 proc. firm. W połowie lipca 19 proc. firm deklarowało wzrost liczby nowych zamówień. Największy wzrost zamówień miał miejsce w dużych firmach.

Polacy spokojniejsi o zatrudnienie, ale z mniejszymi płacami

Systematycznej poprawie ulegają nastroje wśród pracowników. 78 proc. pracowników ocenia, że ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jest zdecydowanie lub raczej nieprawdopodobne. Jednocześnie 12 proc. pracowników ocenia, że ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jest zdecydowanie lub raczej prawdopodobne. Co jest wynikiem o 4 pp. niższym niż na początku lipca.

W deklaracjach dotyczących planów zatrudnienia ponad 8 na 10 firm (83 proc.) planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. W porównaniu z początkiem kwietnia to o 21 pp. więcej. Jedynie 5 proc. deklaruje redukcję personelu, zaś 9 proc. zamierza zwiększyć liczbę pracowników. W najbliższych tygodniach najtrudniejsza sytuacja może wystąpić w sektorze usługowym, gdzie 10 proc. planuje redukcje etatów. Z kolei w produkcji 15 proc. firm myśli o zwiększeniu zatrudnienia.

Wyraźna stabilizacja nastąpiła również w zakresie planów firm odnośnie wynagrodzeń. Wprawdzie nadal 31 proc. pracowników otrzymuje mniejsze wynagrodzenie niż przed pandemią, to jednak 29 proc. pracowników ocenia szanse na wzrost swojego wynagrodzenia w bieżącym roku jako zdecydowanie lub raczej realne. Z drugiej strony nadzieje na podwyżki są o 6 pp. niższe niż na początku lipca.

Z kolei prawie 4/5 przedsiębiorstw (78 proc.) planuje utrzymanie dotychczasowych wynagrodzeń – to o 38 pp. więcej niż na początku kwietnia, 9 proc. zamierza je podnieść i taki sam odsetek (9 proc.) obniżyć. W porównaniu do sytuacji z końca czerwca, odsetek firm planujących utrzymanie dotychczasowych płac wzrósł o 7 pp. (w dużych firmach o 16 pp.).

25 proc. pracowników wciąż pracuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, jeśli odniesiemy ich liczbę do danych sprzed pandemii, jednak w porównaniu z początkiem lipca ich liczba spadła o 5 pp.

Wzrost zamówień w firmach stabilizuje rynek pracy - infografika
Wzrost zamówień w firmach stabilizuje rynek pracy

Firmy są zdania, że pandemia szybko nie minie

Jeszcze na początku kwietnia 42 proc. firm spodziewało się, że epidemia koronawirusa ustąpi do wakacji. Obecnie 17 proc. przedsiębiorstw spodziewa się, że uda się wygasić pandemię do końca tego roku. Na początku lipca wskazywało na ten okres 23 proc. firm. 32 proc. przedsiębiorstw ocenia, że walka z pandemią potrwa od roku do dwóch lat. Zaś 35 proc. twierdzi, że pandemia będzie trwałym zjawiskiem, do którego trzeba się przyzwyczaić.

Źródło: PIE