Przewodnik po PIT-0 dla seniora. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Odpowiedzi na najważniejsze kwestie związane z PIT-0 dla seniora zawiera przewodnik przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Przewodnik po PIT-0 dla seniora - dziadek i babcia siedzą na ławce w parku.
Przewodnik po PIT-0 dla seniora

Podatkowy Polski Ład to zachęta seniorów do kontynuacji pracy. Doświadczeni seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie będą płacić podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Zobacz przewodnik po PIT-0 dla seniora na podatki.gov.pl

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Dopłaty do drożyzny

Dopłaty do drożyzny. W 2022 roku państwo dopłaci najuboższym  m.in. do  rachunków za prąd i gaz. Na pomoc mogą liczyć emeryci, renciści i rodziny wielodzietne. Kwota wsparcia gospodarstwa domowego, może sięgnąć w ciągu roku kilkuset złotych zł, problem jednak w tym, że to kropla w morzu naszych potrzeb.

Autor publikacji: Marek Chrzanowski

Dodatek osłonowy

Od czwartego stycznia br. obowiązuje Ustawa o dodatku osłonowym, będącym częścią rządowej Tarczy antyinflacyjnej. Pakiet, ten zakłada obniżkę VAT na gaz, energię elektryczną, ciepło systemowe, akcyzę na energię elektryczną i paliwa. Wszystko to ma być elementem walki z szalejącą (najwyższą od 20 lat) inflacją i radykalnym wzrostem cen.

Zadaniem wspomnianego dodatku jest pomoc w pokryciu części kosztów wzrostu energii, gazu oraz rosnących cen żywności. W rządowym projekcie założono, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. wyniesie 4 mld 700 mln zł. Zakłada się, że ze wsparcia skorzysta ponad 6,5 mln gospodarstw.

Możliwość korzystania z programu będą miały osoby, których dochód miesięczny w gospodarstwie jednoosobowym nie przekroczy 2,1 tys. zł. W przypadku gospodarstw wieloosobowych 1,5 tys. zł. Zaś w przypadku, gdy wysokość ta będzie wyższa od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, zacznie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”. To nic innego, jak różnica pomiędzy kwotą dodatku osłonowego a tą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.