Przeciętne wynagrodzenia brutto w 2020 r. Polacy w 2020 r. zarobili średniomiesięcznie więcej o 250 zł niż rok wcześniej. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło realnie (po uwzględnieniu inflacji) o 1,7% w ciągu roku. Średnia płaca brutto w Polsce wyniosła 5167,47 zł.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2020 r. - Na zdjęciu banknot o nominale 100 zł. Tytuł: Wynagrodzenie. Analizy MRPiT
Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2020 r.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł i wzrosło o 249,30 zł, tj. o 5,1% wobec 2019 r. Dynamika wzrostu była zatem nieco niższa niż w poprzednich latach (wzrost wynagrodzeń w poprzednich latach sięgał 7,3%). Wynagrodzenia zatem straciły impet wzrostu, chodź biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą oraz problemy finansowe przedsiębiorstw związane z pandemią z COVID-19, można uznać to za dobry wynik – podkreśla dr hab. Robert Tomanek.
I dodaje – Również dodatnia okazała się dynamika wzrostu realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. w stosunku do 2019 r. (wyniosła 1,7%).

Komentarz wiceministra Roberta Tomanka

Przeczytaj także: Wzrost cen bardziej frustrujący niż Covid-19

Wzrost cen bardziej frustrujący niż Covid-19. Z badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor konieczność płacenia więcej za te same towary i usługi okazała się bardziej denerwująca niż pandemia. Na pytanie, co było najbardziej frustrujące w minionym roku, Polacy odpowiedzieli kolejny już raz, że podwyżki. Nie powinno to zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że średnioroczna inflacja w całym 2020 r. wyniosła 3,4 proc. Była najwyższa od 8 lat.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego grudniowy wzrost cen w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. wyniósł 2,4 proc., a więc mieścił się poniżej celu inflacyjnego i po raz trzeci spadł poniżej 3 procent.

W całym 2020 roku nie było już jednak tak optymistycznie – 3,4 proc. to najwyższe wskazanie średniorocznej inflacji od 2012 roku. W niektórych miesiącach podwyżki były jeszcze wyraźniejsze. Najwyższą miesięczną inflację w minionym roku zanotowano w lutym – 4,7 proc. W 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zdecydowanie bardziej zdrożały usługi niż towary – o 6,9 proc. vs 2,1 proc.