Jak dziś finansować inwestycje? W 2021r. we wszystkich 27 krajach UE, ponad 75% firm MŚP posiłkowało się zew. źródłami finansowania. Europejscy przedsiębiorcy, wymieniając najbardziej istotne instrumenty, wskazali na linię kredytową oraz leasing (odpowiednio 48% i 47% odpowiedzi). W Polsce od kilku lat pierwsze miejsce zajmuje leasing, który w coraz większym stopniu finansuje ekologiczne inwestycje.

Na podium linia kredytowa, leasing, kredyt bankowy

Linia kredytowa, leasing oraz kredyt bankowy to instrumenty finansowe, które w ostatnich latach były najczęściej wybierane przez małe i średnie firmy w 27 krajach UE. Pozycja leasingu pozostawała stabilna w latach 2015-2020, a w ostatnim roku zyskała. Natomiast znaczenie linii kredytowej lub kredytu w rachunku bieżącym i kredytów bankowych traciło od 2015 r. Takie wnioski płyną z badania SAFE realizowanego na próbie 16 tys. europejskich firm.

Jak dziś finansować inwestycje? - różowa świnka skarbonka stoi na stoliku.
Jak dziś finansować inwestycje?

W Polsce 62% przedsiębiorców z segmentu MŚP uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania działalności. Na drugim miejscu znalazła się linia kredytowa, która jest ważna dla połowy badanych firm MŚP (52%). Na trzecim miejscu wskazywane były dotacje (42%). Leasing zajmuje w Polsce najwyższą lokatę od 5 lat. Natomiast znaczenie dotacji zyskało w momencie pojawienia się pandemii COVID-19 w 2020r. Badanie było prowadzone we wrześniu i październiku 2021r., czyli w miesiącach, w których komunikowano zmiany podatkowe w zakresie prywatnego wykupu aktywa po okresie leasingu

Inwestycje europejskich firm?

Wyniki badania zrealizowanego przez Komisję Europejską pokazują, że polskie firmy pozyskane finansowanie przeznaczały na zapasy i kapitał obrotowy (40% wskazań firm). Ponadto na inwestycje w różne aktywa (36 proc. polskich firm). 23% badanych firm zewnętrznym kapitałem sfinansowało rekrutacje i szkolenia pracowników oraz refinansowało lub spłacało zobowiązania. W badanej grupie firm, tylko 13 proc. postanowiło rozwinąć nowe produkty i usługi.

W przypadku europejskich firm (średnia EU27) na pierwszym miejscu znalazły się zapasy i kapitał obrotowy. Ponadto inwestycje w różne aktywa (38% deklaracji). Natomiast na kolejnych miejscach plasują się: procesy rekrutacyjno- szkoleniowe (22%) czy rozwijanie nowych produktów i usług (20%).

Polskie firmy przeznaczają pozyskane środki na sfinansowanie pojazdów, maszyn i innych środków trwałych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Porównując wyniki rodzimych przedsiębiorców z wynikami z poszczególnych rynków UE widzimy, że dwa razy więcej firm rozwija nowe produkty i usługi. Mowa tu o z takich krajach jak: Niemcy, Finlandia czy Austria (odpowiednio 27, 29 i 32% wskazań). Jest to coraz ważniejszy kierunek także dla polskich firmy, które na co dzień konkurują na europejskich rynkach.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu