Z najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: zarobki i motywacje polskich przedsiębiorczyń” wynika, że najczęstszą motywacją Polek do prowadzenia własnej firmy jest elastyczność czasu i miejsca pracy. Zaraz za nią ankietowane wymieniały pragnienie niezależności oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Blisko co czwarta polska przedsiębiorczyni osiąga przychód 10-20 tys. zł miesięcznie. Połowa deklaruje wzrost dochodów w porównaniu do poprzednich lat.

Co siódma polska businesswomen zarabia powyżej 20 tys. zł

Wyniki badania przeprowadzonego przy okazji 14. edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku pokazują, że 1/3 polskich przedsiębiorczyń osiąga miesięczny przychód między 5 a 10 tys. zł. Ponad 23 proc. w granicach 10-20 tys. zł. Co siódma ankietowana prowadząca firmę zarabia powyżej 20 tys. zł. Połowa badanych deklaruje, że obecnie przychody ich firmy są większe niż w poprzednich latach. W przypadku co dziesiątej ankietowanej nie uległy one zmianie. W badaniu przeprowadzonym rok temu wzrost zarobków deklarował mniejszy odsetek respondentek, bo 42,7 proc. badanych.

Ile zarabiają polskie businesswomen? - infografika z wykresem i zarobkami kobiet pracujących na swój rachunek.
Ile zarabiają polskie businesswomen?

Uczestniczki badania, które zadeklarowały chęć prowadzenia swojego biznesu, zostały zapytane także o to, jaki zarobek po odprowadzeniu podatków satysfakcjonowałby je jako prezeski własnej firmy. Blisko co trzecia z nich (29,8 proc.) deklarowała przedział 10-15 tys. zł. Co czwarta – między 6 a 10 tys. zł, a co szósta – pomiędzy 15 a 20 tys. zł.

Aż 42 proc. polskich businesswomen spędza w pracy ponad 40 godzin tygodniowo

Wyniki badania wskazują, że 29,3 proc. polskich businesswomen pracuje ok. 40 godzin tygodniowo. Niewiele mniej, bo 27,8 proc., w pracy spędza między 41 a 50 godzin w tygodniu. Co ciekawe, o ile obecnie jedynie 14,2 proc. ankietowanych przyznaje, że pracuje powyżej 50 godzin tygodniowo, tak w zeszłorocznej edycji badania ten czas deklarowała co piąta badana przedsiębiorczyni.

Ponad 2/3 polskich przedsiębiorczyń inwestuje lub planuje zainwestować w narzędzia internetowe

Blisko co trzecia przedsiębiorczyni deklaruje, że planuje inwestować w narzędzia internetowe, które pomogą jej prowadzić firmę. 34,9 proc. respondentek zrobiło to już w przeszłości lub robi to stale. Jedynie 15,6 proc. ankietowanych nie zamierza inwestować w narzędzia internetowe.

Ile zarabiają polskie businesswomen? - infografika, czy zamierzasz inwestować w narzędzia internetowe?
Ile zarabiają polskie businesswomen?

Elastyczność czasu i miejsca pracy motywacją Polki do prowadzenia własnej firmy

Jako motywację do założenia własnej firmy badane najczęściej wskazują elastyczność. Możliwość samodzielnego decydowania o tym, ile, kiedy i gdzie pracują była kluczowa dla 59,9 proc. przedsiębiorczyń. Stanowi ona również motywację dla 67,4 proc. kobiet chcących prowadzić własną działalność. Badane Polki w dalszej kolejności wskazują pragnienie niezależności (51,9 proc. przedsiębiorczyń oraz 60,5 proc. kobiet chcących założyć własną firmę). Ponadto możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (kolejno 45,8 proc oraz 63 proc.). Chęć osiągania wyższych zarobków stanowi motywację do prowadzenia działalności dla 44,8 proc. przedsiębiorczyń i 54,9 proc. badanych dopiero rozważających założenie firmy.

Do konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku można przystąpić wypełniając formularz online na stronie bizneswomanroku.pl. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 11 stycznia 2023 r.

Organizator konkursu: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Źródło informacji: PAP Media Room