Czym jest sankcja kredytu darmowego? Jak wiadomo – kredyt jest poważnym zobowiązaniem finansowym. Podpisując umowę kredytową, zyskujemy potrzebne środki pieniężne, a jednocześnie zobowiązujemy się do spłacenia pożyczonej kwoty w określonym terminie. Każdy konsument ma jednak przynależne mu prawa, z których może skorzystać w kryzysowej sytuacji. W poniższym artykule opowiemy o takim rozwiązaniu jak sankcja kredytu darmowego. 

Sankcja kredytu darmowego to po prostu możliwość spłacenia zobowiązania bez żadnych dodatkowych kosztów (takich jak odsetki kapitałowe czy prowizja). Wszelkie dokładne informacje na ten temat zawarte są w art. 45 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Mimo możliwości spłacenia kredytu bez dodatkowych kosztów – kredytobiorca jest zobowiązany do uiszczenia kosztów ustanowienia zabezpieczenia kredytu. Oczywiście spłata środków może przebiegać według ustalonego harmonogramu (ratalnie).

Jeżeli natomiast taki harmonogram nie został ustalony, to kredytobiorca musi spłacić kredyt:

  • w ciągu pięciu lat – dotyczy to kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
  • w ciągu dziesięciu lat – dotyczy to kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Podsumowując – sankcja kredytu darmowego pozwala kredytobiorcy na spłatę środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów (takich jak odsetki). Mimo wszystko konsument w dalszym ciągu jest zobowiązany do zwrotu owych środków. Chodzi tylko o brak zapłaty wynagrodzenia dla kredytodawcy (czyli banku).

Czym jest sankcja kredytu darmowego? - dwie kobiety podają sobie dłoń.
Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Mowa tu o konsumentach, którzy są osobami fizycznymi. Jeśli natomiast masz problemy z płynnością finansową w firmie, to zapoznaj się z tym artykułem: https://kpr-restrukturyzacja.pl/

Kiedy można się ubiegać o sankcję kredytu darmowego?

Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego pojawia się, kiedy zaistnieją pewne okoliczności. Należą do nich:

  • naruszenie ustawowego obowiązku dotyczącego zawarcia umowy kredytowej 
  • brak w treści umowy kredytowej takich informacji, jak rodzaj udzielonego kredytu, całkowita kwota do spłaty, okres obowiązywania umowy, terminy spłat, stopa oprocentowania, RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) itp. 
  • brak w umowie kredytowej informacji o kosztach, związanych z podpisaniem umowy
  • zbyt wysokie pozaodsetkowe koszty kredytu

Jak widać – przesłanki muszą się pojawić po stronie kredytodawcy. Może on w ogóle nie wywiązać się z nałożonych ustawowo obowiązków lub wykonać je nieprawidłowo. Zawsze warto zatem dokładnie przeanalizować umowę – zarówno przed jej podpisaniem, jak i przed złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. 

Co należy zrobić, by skorzystać z sankcji kredytu darmowego? 

Jeśli zauważysz poważne uchybienia w umowie kredytowej, to koniecznie powinieneś ubiegać się o sankcję kredytu darmowego. W tym celu musisz złożyć pisemne oświadczenie, w którym poinformujesz bank o tym, że domagasz się możliwości spłaty kredytu bez odsetek. Pamiętaj też, że kredytodawca z całą pewnością będzie chciał ustalić, czy rzeczywiście doszło do uchybień i jak są poważne. Bardzo ważnym elementem ubiegania się o darmowy kredyt jest zatem przygotowanie rzetelnego oświadczenia. Muszą się w nim znaleźć wszelkie informacje i argumenty, przemawiające za tym, że bank nie dopełnił swoich obowiązków. Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, by mieć pewność, że pismo zostało właściwie sporządzone i wszystko przebiegnie bez problemu. 

Ważna informacja jest taka, że o sankcję kredytu darmowego można się ubiegać maksymalnie w ciągu roku od dnia wykonania umowy. Więcej informacji na temat tego zagadnienia znajdziesz tutaj: https://kpr-restrukturyzacja.pl/sankcja-kredytu-darmowego-skd-kiedy-ma-zastosowanie/.