GPW uruchamia segment spółek rodzinnych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła segment spółek rodzinnych notowanych na GPW. Zakwalifikowanych do niego zostało 178 spółek z Głównego Rynku GPW. Średnia kapitalizacja spółki z tego segmentu wynosi 835 mln zł.

Firma rodzinna na giełdzie

Najwięcej jest spółek z takich branż jak: nieruchomości, inwestycje oraz odzież i obuwie. Kwalifikacja spółek do segmentu wynika z wytycznych Komisji Europejskiej. Spółka giełdowa jest firmą rodzinną jeżeli osoba, która założyła albo przejęła firmę, wraz z jej rodziną i zstępnymi posiadają łącznie co najmniej 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej firmy.

GPW uruchamia segment spółek rodzinnych - ludzie stoją na korytarzu i patrzą w ekran laptopa.
GPW uruchamia segment spółek rodzinnych

Firma rodzinna na giełdzie to połączenie najlepszych elementów z dwóch światów. Z jednej strony mamy rodzinę, która buduje przedsiębiorstwo „na pokolenia”. Z drugiej zaś notowana spółka może łatwo i elastycznie pozyskiwać kapitał poprzez emisje akcji lub obligacji. Ponadto tego prestiż spółki publicznej pomaga w budowaniu relacji z klientami i dostawcami w kraju i za granicą, szczególnie w USA. Historycznie firmy rodzinne osiągały bardzo przyzwoite wyceny przy względnie małej zmienności kursów. Biznesy rodzinne na giełdzie odgrywają ważną rolę w polskiej gospodarce. Większe zainteresowanie inwestorów przełoży się na jeszcze częstsze wykorzystywanie rynku publicznego w procesie sukcesji biznesów rodzinnych. Jest to wyzwanie nie tylko w Polsce, ale z całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Z badania GPW i firmy doradczej Grant Thornton wynika, że w czasach dobrej koniunktury spółki rodzinne przynoszą inwestorom podobne zyski jak pozostałe spółki giełdowe. Jednak przewagę spółek rodzinnych można było zauważyć w okresie pandemii COVID-19. Wtedy spółki rodzinne wykazywały wyższą rentowność niż inne spółki giełdowe.

Lista spółek zaklasyfikowanych jako spółki rodzinne dostępna jest w dedykowanej segmentowi zakładce
na stronie gpw.pl: https://www.gpw.pl/spolki-rodzinne oraz https://www.gpw.pl/akcje-spolki-rodzinne (tabela notowań).

Źródło: GPW