Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski. Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę. Jest ona wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą i monetarną. Wg Fitch pandemia koronawirusa odpowiada za spadek PKB w 2020 roku jedynie o 2,7 %. Głównie dzięki silnemu wzrostowi konsumpcji i eksportu. Prognozowana wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2021-2022 zrewidowana została przez Fitch odpowiednio do 5,7% oraz 3,7%.

  • 19 marca 2021 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2. Odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.
  • Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.
Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski - mężczyzna w okularach stoi na tle liczb
Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski

Rating – perspektywy

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A”. Także w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku długotrwałego wzrostu długu publicznego z powodu braku konsolidacji finansów publicznych w perspektywie średniookresowej, wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Rekordowo wysoki kurs bitcoina maleje

Rekordowo wysoki kurs bitcoina maleje. Kurs bitcoina pobił kolejny rekord – tym razem kryptowaluta przekroczyła wartość 61 tys. dolarów. Na rynku nastąpiła jednak korekta – cena bitcoina spadła o ok. 12% w przeciągu dwóch dni. Wartość aktywów cyfrowych zmalała z powodu doniesień z Indii, w których to rząd rozważa całkowite zakazanie posiadania. A nawet obrotu kryptowalut. Amerykański miliarder Ray Dalio sugeruje, że władze USA również mogą uderzyć w bitcoina.

Bitcoin pobił kolejny rekord w sobotę 13 marca, kiedy to jego wartość wyniosła $61 923. Jednak już na początku nowego tygodnia kurs kryptowaluty spadł do $54 588. Choć już chwilę później zwiększył się do $56 366. Spadek cen aktywów cyfrowych nastąpił po doniesieniach z Indii, które mogą całkowicie zakazać kryptowalut. Potencjalnie odcinając jeden z największych rynków na świecie. Spółka Reuters poinformowała, że jeśli ustawa zakazująca kryptowaluty wejdzie w życie, to indyjscy obywatele będą mogli zostać ukarani za wydobycie lub nawet posiadanie aktywów cyfrowych. Indie tym samym stałyby się pierwszą dużą gospodarką świata, która uczyniłaby kryptowaluty nielegalnymi.