Home Finanse Bilans rozwoju sektora bankowego

Bilans rozwoju sektora bankowego

Rozwój bankowości w Polsce:

Sektor bankowy w Polsce w ciągu ostatniej dekady odnotował ponadprzeciętne tempo rozwoju. Poziom ubankowienia w Polsce wzrósł o jedną trzecią i obecnie wynosi 81%, co pozwoliło na dorównanie unijnej średniej. W niektórych segmentach rynku udało nam się utrzymać stosunkowo wysoką dynamikę wzrostu na tle innych krajów nawet w okresie spowolnienia gospodarczego. W innych obszarach – takich jak wykorzystanie nowoczesnych technologii płatniczych czy bezpieczeństwa systemowego – jesteśmy wśród europejskich liderów. Pozytywne wyniki na rynku kredytowym w Polsce w ostatnich latach świadczą nie tylko o sile polskiej gospodarki, ale także o stabilności sektora bankowego, który w ostatnich latach dążył do utrzymania zrównoważonego i bezpiecznego poziomu kredytowania gospodarki – i niekiedy za taką postawę byliśmy krytykowani. Wydaje się, że w porę powstrzymana została zbyt szybka ekspansja w obszarze kredytu konsumenckiego
i w obszarze kredytowania mieszkalnictwa. Dzięki systemowi wymiany informacji jaki zbudowaliśmy w Polsce i zastosowaniu solidnych metod zarządzania ryzykiem kredytowym mamy dobrą jakość portfela kredytowego. Stosunkowo wysoki poziom rozwoju udało nam się osiągnąć pomimo braku systemu zachęt do długoterminowego oszczędzania, niedoboru krajowych oszczędności, pomimo braku stabilnego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego i pomimobraku spójnego systemu finansowania nieruchomości – rozwiązań, które w innych krajach europejskich funkcjonują od wielu lat.

Działalność kredytowa rozwijana była na poziomie, który pozwolił przyczynić się do utrzymania stosunkowo wysokiego tempa rozwoju naszej gospodarki. Warto także zaznaczyć, że banki brały czynny udział w finansowaniu projektów unijnych, których łączna wartość wyniosła 138 mld zł. Istotne było zaangażowanie w projekty takie jak kredyty technologiczne i kredyty sprzyjające obniżaniu zużycia energii w budownictwie. Niestety, w dalszym ciągu brak nam dobrych rozwiązań w obszarze restrukturyzacji zadłużenia i upadłości konsumenckiej, przez co nie mogliśmy jeszcze lepiej służyć gospodarce.

Bilans rozwoju sektora bankowego, szczególnie w zakresie kredytowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w ciągu ostatnich lat możemy określić jako umiarkowanie korzystny. Niemniej jednak, przy ewidentnych sukcesach trzeba solidnie wyciągnąć wnioski z doświadczeń ostatnich lat dla dalszego rozwoju polskiego sektora bankowego.

Poziom ubankowienia państw członkowskich Unii Europejskiej:
Z raportu wynika, że jeszcze dekadę temu nico ponad połowa (55,5%) Polaków korzystała z usług bankowych. Obecnie korzysta z nich już ponad jedna trzecia społeczeństwa (81%), zatem w ciągu dziesięciu lat poziom ubankowienia (rozumiany jako dostęp do podstawowego rachunku płatniczego) wzrósł aż o 33 pkt. proc., tym samym na koniec 2013 roku osiągając średni współczynnik poziomu ubankowienia wśród państw członkowskich Unii Europejskiej.

W analogicznym czasie w Rumuni wskaźnik ubankowienia wzrósł o zaledwie 17 pkt. proc. osiągając tym samym poziom 47% społeczeństwa. Rumunia jest najmniej ubankowionym krajem wśród wszystkich dwudziestu ośmiu państw UE.

krzysztof_pietraszkiewicz

Źródło: Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich