Home Polecane Zainwestuj w innowacje część 1

Zainwestuj w innowacje część 1

Czy zastanawiałeś się, czego poszukują Twoi klienci? Odpowiedź jest prosta i pewnie ją znasz – czegoś atrakcyjnego, modnego, unikatowego, zaskakującego. Jednym słowem – innowacji. Inwestując w innowacje, wyprzedzasz konkurencję, bo docierasz tam, gdzie nie ma jeszcze nikogo. A ponieważ to trudna droga, przyda Ci się wsparcie. Dostaniesz je w ramach POIR.

Nie myl innowacji z wynalazkiem, odkryciem naukowym, oryginalnym pomysłem. Innowacja to coś, co zostało wdrożone do produkcji i sprzedaży, stało się wyrobem (materialnym lub niematerialnym) dostępnym na rynku. Innowacja ma wymiar praktyczny, rynkowy i użytkowy.

Żeby stworzyć innowację, musisz przeprowadzić lub zlecieć prace badawczo- -rozwojowe (B+R). A gdy w ich wyniku zdobędziesz wiedzę, którą da się skomercjalizować, pomyśl o jej prawnej ochronie.

Bony na innowacje dla MŚP

Prowadząc firmę codziennie szukasz nowych klientów, kontrahentów handlowych, biznesowych partnerów czy inwestorów. Dlaczego w tym gronie nie ma naukowców? Przecież najlepsze innowacje tworzą się na styku biznesu i nauki, praktyki i teorii, przedsiębiorczości i wiedzy. Rozpocznij współpracę z jednostką naukową i weź bon na innowacje.

Bon na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Ty masz pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Połączcie więc siły!

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, projektu wzorniczego powinno stanowić innowację produktową co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że innowacja, która powstała w wyniku prac zleconych przez Ciebie jednostce naukowej, musi odróżniać się od Twoich dotychczasowych produktów o podobnej funkcji podstawowej pod względem jakościowym i/lub ilościowym. Podobnie jest z innowacją procesową – jeżeli zleciłeś uczelni opracowanie technologii lub nowego sposobu świadczenia usługi, musi z nimi wiązać się istotna zmiana w obrębie tego procesu (np. wzrost jakości usługi lub udoskonalenie cyklu produkcyjnego). Kontaktując się i współpracując ze światem nauki, wiele zyskasz. Przede wszystkim dostęp do eksperckiej, głębokiej i aktualnej wiedzy naukowej, ale także nowoczesne zaplecze techniczne. Polskie uczelnie w ciągu ostatnich lat dzięki Funduszom Europejskim przeszły technologiczną rewolucję – posiadają zaawansowane laboratoria, urządzenia pomiarowe najnowszych generacji, aparaturę doświadczalną, prototypownie itp. Skorzystaj z tego potencjału. Kapitał intelektualny polskich uczelni i wysokiej jakości infrastruktura mogą działać na rzecz Twojej firmy.

Na co otrzymasz wsparcie:

■ realizację projektu obejmującego zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji bądź nowego projektu wzorniczego.

Kto może zostać wnioskodawcą:

■ mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

80,67 – mln euro wynosi alokacja

60 tys. zł – 400 tys. zł –  to wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Poziom dofinansowania:

■ do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro- lub małego przedsiębiorcy

■ do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla średniego przedsiębiorcy

Przydatne linki: https://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bonyna-innowacje-dla-msp

Źródło/Foto: www.parp.gov.pl/