Nowe zasady bezpieczeństwa od 13 czerwca. Rząd luzuje kolejne obostrzenia i zapowiedział zniesienie od 13 czerwca kolejnych obostrzeń w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki oraz w miejscach użyteczności publicznej.

Zasady bezpieczeństwa od 13 czerwca:

 • otwarte strefy gastronomiczne i możliwość spożywania jedzenia i picia m.in. w kinach, teatrach, na koncertach, a także w innych instytucjach kultury i rozrywki;
 • więcej wiernych w świątyniach – limit: max. 50% obłożenia. Ważne: limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Nowe zasady bezpieczeństwa od 13 czerwca - 4 etap odmrażania polskiej gospodarki. Wytyczne dla branż.
Nowe zasady bezpieczeństwa od 13 czerwca

Zasady bezpieczeństwa w okresie letnim od 26 czerwca:

Możliwość organizowania targów, konferencji, kongresów i wystaw

 • dopuszczalny limit – 1 osoba na 10 m2

W siłowniach, klubach fitness, kasynach, obiektach handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, salach zabaw

 • dopuszczalny limit – 1 osoba na 10 m2

W hotelach

 • dopuszczalny poziom 75 proc. zajętych miejsc; niewliczane dzieci do 12 lat.

W restauracjach

 • maksymalnie 75 proc. zajętych miejsc

Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej

 • maksymalnie do 150 osób

Zgromadzenia

 • maksymalnie do 150 osób

W kinach i teatrach

 • maksymalnie 75 proc. zajętych miejsc

W wesołych miasteczkach

 • maksymalnie 75 proc. obłożenia

Na dyskotekach

 • maksymalnie do 150 osób

Transport zbiorowy

 • 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni jednak nosić maseczki zakrywające usta i nos.

W obiektach sportowych i na koncertach

 • dopuszczalny poziom 50 proc. zajętych miejsc

W miejscach kultu religijnego

 • maksymalnie 75 proc. zajętych miejsc dla wiernych

Ważne: do liczby osób, których dotyczą ograniczenia, nie wlicza się tych, które zostały już w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19.

Harmonogram może ulec zmianie w oparciu o aktualne dane epidemiczne oraz statystyki szczepień. Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Rynek kawy w Pol­sce i na świe­cie

Rynek kawy w Pol­sce i na świe­cie. Polacy kochają kawę. Jak wynika z raportu INSE rese­arch „Rynek kawy”, zre­ali­zo­wa­nego w 2020 roku, ponad 80 proc. Pola­ków dekla­ruje regu­larne picie kawy, a 60 proc. robi to codzien­nie. W spożyciu kawy Polska jest na 11. miejscu na świecie, a przeciętny Polak wypija jej ok. 95 l rocznie, co stanowi ok. 2,5 kg ziaren. Jed­nak lide­rami w rocz­nym spo­ży­ciu kawy są miesz­kańcy Skan­dy­na­wii. To wła­śnie Fino­wie i Nor­we­go­wie spo­żywają śred­nio ponad 10 kg kawy rocz­nie na oby­wa­tela. Tuż za nimi są Island­czycy.