Emeryci zyskają na Polskim Ładzie. Ponad 90% emerytów, czyli ponad 8 mln osób zyskuje na Polskim Ładzie. I to mimo braku możliwości odliczania części opłaconej składki zdrowotnej od podatku. Dla ok. 95% emerytów nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. To efekt podwyższenia kwoty wolnej do historycznej wartości 30 tys. zł oraz wyższego progu podatkowego – 120 tys. zł.

Od przyszłego roku PIT nie zapłaci 2/3 emerytów i rencistów. W tej grupie znajdują się emeryci, którzy pobierają świadczenie w miesięcznej wysokości nieprzekraczającej 2 500 zł (30 000 zł rocznie).

Emeryci o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od nadwyżki ponad kwotę 2 500 zł. Z tym, że osoby pobierające świadczenie w wysokości od 2 500 zł do 5 000 zł, zapłacą niższy podatek niż płacą obecnie.

Przykładowo od 1 stycznia 2022 r. biorąc pod uwagę wszystkie rozwiązania przewidziane w ustawie, przy emeryturze w wysokości:
  • 2 704 zł (rocznie 32 448 zł) w portfelu emeryta co roku zostanie 2 060 zł więcej.
  • 3 500 zł (rocznie 42 000 zł) w portfelu emeryta co roku zostanie 1 320 zł więcej.
  • 4 200 zł (rocznie 50 400 zł) w portfelu emeryta co roku zostanie 669 zł więcej.

Nieznacznie więcej podatku niż dziś zapłacą emeryci, którzy otrzymują świadczenie w kwocie od 5 000 zł do 13 600 zł miesięcznie.

Poza tym seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków. (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Już teraz takich osób jest 142 tys. W 2022 r. zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł.

Nie ulega więc wątpliwości, że Podatkowy Polski Ład jest zdecydowanie korzystny dla Polaków, w tym emerytów. Na reformie zyska ponad 90% z nich, a dla ok. 95% emerytów nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Aurec Home z prestiżową nagrodą Symbol 2021

Aurec Home z prestiżową nagrodą Symbol 2021. Troska o naturalne środowisko, spójna koncepcja architektoniczna, zielone przestrzenie wspólne czy infrastruktura pozwalająca na rozwój społeczny, środowiskowy, kulturalny i ekonomiczny to zupełnie nowe podejście do biznesu, które wpisuje się w ideę zrównoważonego budownictwa. Aurec Home, doświadczony gracz na międzynarodowym rynku nieruchomości i kreator inteligentnych rozwiązań zagospodarowania zieleni, otrzymał prestiżową nagrodę Symbol 2021. Nagroda jest potwierdzeniem najwyższej jakości i skuteczności zarządzania oraz polityki zrównoważonego rozwoju.