Już 8 grudnia XV edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska. XV odsłona FLOŚ organizowana jest przez firmę SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland). Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie w formie online. Udział w Forum jest całkowicie bezpłatny.

Od kilkunastu lat FLOŚ przygotowywany jest z myślą o tym, by jak najtrafniej odpowiadać na bieżące problemy w obszarze ochrony środowiska. Tematyka tegorocznej odsłony Forum jest więc ściśle związana z zagadnieniami dotyczącymi ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorach: energetyki, transportu, usług oraz produkcji.

Zapisz się już teraz: https://forum-flos.pl/zapis/

Już 8 grudnia startuje XV Forum Liderów Ochrony Środowiska - inforgrafika z wiatrakami w tel.
Już 8 grudnia startuje XV Forum Liderów Ochrony Środowiska

Czego się dowiesz na XV edycji Forum Liderów Ochrony Środowiska?

  • w jaki sposób ich działania środowiskowe mogą wpłynąć na pozytywny wynik finansowy firmy,
  • jak ograniczyć zużycie energii przez przedsiębiorstwo,
  • jakich narzędzi użyć do określenia potencjału poprawy wyniku energetycznego firmy.

Zapisz się już teraz: https://forum-flos.pl/zapis/

Tematy zaplanowanych w tym roku prelekcji oraz sylwetki ekspertów znajdują się na stronie . Forum odbywa się w formie online i jest całkowicie bezpłatne. Wszystkie osoby zapisane na wydarzenie zyskają dostęp do nagrania zawierającego wystąpienia prelegentów. Zapraszamy.

Przeczytaj także: 10 postulatów przedsiębiorców na rzecz rynku pracy

10 postulatów przedsiębiorców na rzecz rynku pracy. Przedsiębiorcy skupieni w Business Center Club apelują o podjęcie natychmiastowych działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy. Bezrobocie w Polsce podawane przez Eurostat za lipiec 2021 wynosi 3,8 %. Bezrobocie w dużych miastach utrzymuje się poniżej 2%. To znacznie poniżej poziomu fluktuacyjnego. Ponadto pracujący i aktywnie poszukujący pracy to niespełna 56% całej populacji zdolnej do pracy. Oznacza to, że 4 osoby na 10 nie podejmują pracy lub nie podejmują jej legalnie.

Dla przedsiębiorców oznacza to ograniczenie w rozwoju firm. Ponadto generuje poważne obciążenia osób pracujących na rzecz tych korzystających ze środków publicznych.

W krytycznej dla rozwoju polskiej gospodarki sytuacji BCC apeluje w szczególności o:

  1. Błyskawicznego zracjonalizowania wydatków socjalnych dla osób w wieku produkcyjnym i niepracujących. Ponadto uzależnienia ich od legalnej aktywności zawodowej.
  2. Korzystnego dla pracowników sposobu łączenia świadczeń socjalnych renty, emerytury, które nie wiązałoby się z ich ograniczeniem w sytuacji utrzymywania aktywności zawodowych,
  3. Pilnej reformy służb zatrudnienia m.in. zmiany sposobu działania urzędów pracy na miejsca aktywizacji, preselekcji. Przekwalifikowania działających na rzecz lokalnych przedsiębiorców, które postawi nas na podobnej pozycji konkurencyjnej jak inne przedsiębiorstwa Europy Zachodniej. Ponadto rozszerzenia pól działania na różne etapy cykli koniunkturalnego.