System kaucyjny – Polacy są na TAK! 88% Polaków przyznaje, że podoba im się pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jednocześnie część z nich uzależnia korzystanie z systemu kaucyjnego od dwóch czynników – miejsca oddawania opakowań oraz opłacalności. Preferowaną formą zwrotów opakowań jest zwrot do automatów na opakowania. 35% respondentów obawia się, że ceny produktów w opakowaniach zwrotnych będą wyższe niż dotychczas. Takie wnioski płynął z badania ARC Rynek i Opinia.

Polacy zainteresowani systemem kaucyjnym są w zdecydowanej większości. Przeciwników tego rozwiązania jest zaledwie 6%, taki sam odsetek badanych nie ma na ten temat zdania.

Średnio 3% badanych uważa, że nic i nikt nie zmusi ich do oddawania opakowań zwrotnych do sklepu. W przypadku młodych ludzi (od 18 do 24 lat) ten odsetek jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 7%. A 6% obawia się, że nie będzie miał na to czasu.

Korzystanie z systemu kaucyjnego część Polaków uzależnia od tego, czy będą mogli dokonywać zwrotów opakowań w najbliższym sklepie (50%). Ponadto czy będzie im się to finansowo opłacało (36%).

System kaucyjny - Polacy są na TAK! - plastikowa butelka.
System kaucyjny – Polacy są na TAK!

System kaucyjny – czy to się opłaca?

Preferowaną formą zwrotów opakowań jest zwrot do automatów na opakowania – 48% badanych wybrałoby taką opcję. Niemal co czwarty badany (23%) chętnie oddawałby opakowania do sklepu, a dla co piątego (18%) nie ma to znaczenia, gdzie będzie oddawał opakowania.

W kwestii opłacalności – już kwota 0,40 zł w przypadku 1,5 l butelki plastikowej po wodzie byłaby dla 69% Polaków zachęcająca do korzystania z systemu kaucyjnego. Wraz z rosnącą kwotą rośnie odsetek Polaków zainteresowanych systemem:

  • 0,5 zł – 79% Polaków zwracałoby opakowanie
  • 0,6 zł – 81% Polaków zwracałoby opakowanie
  • 0,7 zł – 83% Polaków zwracałoby opakowanie

Uruchomienie systemu kaucyjnego w Polsce będzie dla konsumentów bardzo zachęcające. Motywacje do korzystania z niego mogą być różne w różnych kategoriach wiekowych. Dla starszego pokolenia nie jest to nowość, gdyż pamięta starsze pokolenie pamięta system kaucyjny z czasów PRL. Dla młodszego – motywacją mogą być kwestie ekologiczne. System taki musi być prosty, ważne też, żeby opakowania można było wszędzie zwracać.

Co do kwot za zwracane opakowania – już sama odpłatność jest pozytywnym bodźcem. Już przy cenie 40 groszy wiele osób deklaruje zainteresowanie systemem. Wzrost tej kwoty nie ma dużego znaczenia. Trzeba też pamiętać o tym, że zwiększanie kwoty kaucji podraża sam produkt, więc maksymalizowanie tej kwoty nie do końca jest korzystne.

Źródło: ARC Rynek i Opinia