Rynek leasingu na dużym plusie. Polska branża leasingowa nabiera rozpędu, a leasing zyskuje udziały w krajowych inwestycjach. 68,2 mld zł wyniosło łączne finansowanie udzielone przez polską branżę leasingową w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021r. Oznacza to, że rynek leasingu rośnie szybciej niż przed rokiem. Jego dynamika po trzech kwartałach br. wynosi 41,2%. Finansowanie znacząco wzrosło we wszystkich głównych segmentach rynku leasingu.

Związek Polskiego Leasingu, analizując dane polskiego sektora leasingowego podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2021r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 68,2 mld zł. Przy wysokiej 41,2 proc. dynamice rynku (dane ZPL po trzech kwartałach 2020/ 2021). Od początku roku wzrosła wartość nowych kontraktów dotyczących pojazdów lekkich (37,9% r/r), pojazdów ciężarowych (85,8% r/r). Ponadto maszyn i urządzeń (25,8% r/r).

Po udanej dla leasingodawców pierwszej połowie roku, kiedy łączne finansowanie branży przekroczyło 45,6 mld zł, trzeci kwartał przyniósł 20,9 proc. wzrost finansowania, dzięki nowym umowom o wartości 22,6 mld zł. Skumulowane dane branży leasingowej na koniec września pokazują 41,2 proc. dynamikę r/r przy wartości nowych kontraktów na poziomie 68,2 mld zł.

Struktura rynku leasingu

Najnowszy raport ZPL opisuje też to, które segmenty rynku są najbardziej istotne dla firm. Niezmiennie pierwsze miejsce zajmują pojazdy lekkie, czyli pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t. z 46,3 proc. udziałem w rynku. Drugą najważniejszą kategorią przedmiotów finansowych przez branżę są maszyny i inne urządzenia. Razem mają 26,7 proc. Trzecią – pojazdy ciężarowe o wadze powyżej 3,5t., takie jak: ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy (22,2 proc. udział w rynku). Pozostałe aktywa tj.: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i inne pojazdy mają 4,1 proc. udział w rynku. Podczas gdy nieruchomości zaledwie 0,7 proc. udział. 

Rynek leasingu na dużym plusie - infografika, łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe.
Rynek leasingu na dużym plusie

Trendy w grupach produktów

Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony

W pierwszej połowie roku zrewidowana dynamika finansowania pojazdów lekkich wyniosła 56% r/r dzięki łącznym inwestycjom firm o wartości 21,2 mld zł. Trzeci kwartał zakończył się 10,4 mld zł finansowania i 11,5 proc. wzrostem. Branża leasingowa w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku sfinansowała pojazdy lekkie (tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t.) o łącznej wartości 31,6 mld zł. Co stanowiło wynik o 37,9 proc. wyższy niż przed rokiem. W tym czasie zyskało zarówno finansowanie samochodów osobowych (dynamika 37,5% r/r). Jak i pojazdów dostawczych do 3,5 tony (dynamika 39,8% r/r).

Maszyny i inne urządzenia

W przypadku finansowania maszyn i urządzeń zrewidowana dynamika pierwszego półrocza wyniosła 25,9 % r/r, a łączne finansowanie 11,7 mld zł. Trzeci kwartał przyniósł dalsze wzrosty finansowania o 25,5% r/r, dzięki nowym kontraktom o wartości 6,5 mld zł. Stabilny rozwój finansowania maszyn i urządzeń w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku pozwolił podsumować ten okres 25,8 proc. dynamiką r/r i 18,2 mld zł udzielonego finansowania. Dynamikę 25,2% r/r odnotowano dla finansowania maszyn leasingiem, a 26,9 proc. wzrost (r/r) dla finansowania maszyn pożyczką.

Pojazdy ciężarowe

Także w segmencie finansowania pojazdów ciężarowych, gdzie uwzględnione zostały takie aktywa jak pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t., ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy, obserwujemy wyraźne odbicie. Pierwsza połowa roku przyniosła 110,9% wzrost i łączne finansowanie pojazdów ciężarowych o wartości 10,4 mld zł (dane zrewidowane przez ZPL). Tylko w samym trzecim kwartale dynamika finansowania tych pojazdów wyniosła 47,1% r/r. Skumulowane dane ZPL pokazują, że od początku roku branża leasingowa podpisała nowe kontrakty na pojazdy ciężarowe o łącznej wartości 15,1 mld zł, przy dynamice na poziomie 85,8% r/r.    

Pozostałe segmenty rynku (IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i nieruchomości)

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku firmy leasingowe sfinansowały także:

  • Sprzęt IT o łącznej wartości 734,9 mln zł (-2,3 proc. dynamika r/r)
  • Samoloty, statki i tabor kolejowy o wartości 1,1 mld zł (49,3 proc. dynamika r/r)
  • Nieruchomości o łącznej wartości 471,7 mln zł (-24,5 proc. dynamika r/r)

Co firmy leasingowe mówią o kolejnych miesiącach roku?

Według kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, w ostatnim kwartale roku, ankietowane firmy prognozują stabilizację w obszarze zatrudnienia oraz w zakresie liczby rozwiązywanych umów. Jednocześnie firmy oczekują przyspieszenia aktywności sprzedażowej. Wyższy poziom finansowania rysuje się dla większości badanych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania są oczekiwane w zakresie finansowania pojazdów lekkich. Ponadto, po raz pierwszy od dłuższego czasu – dla segmentu transportu ciężkiego. W zakresie finansowania maszyn i urządzeń oraz nieruchomości leasingodawcy spodziewają się wzrostów lub stabilizacji.

Rynek leasingu na dużym plusie - infografika, badanie koniunktury branży leasingowej.
Rynek leasingu na dużym plusie - infografika,  nowa produkcja
Rynek leasingu na dużym plusie

Źródło: Związek Polskiego Leasingu