Home Praktyki HRM Zaprojektuj centrum oceny kompetencji kandydatów oraz pracowników

Zaprojektuj centrum oceny kompetencji kandydatów oraz pracowników

Jak efektywnie zatrudniać nowych pracowników? Czy kompetencje danego kandydata są właściwe w odniesieniu do stanowiska, na które aplikuje? Jaki potencjał posiada pracownik w rozwijaniu swoich umiejętności w obszarze zadań, jakie mu wyznaczono?  Na te i wiele innych pytań odpowiada, ukazująca się właśnie na rynku, publikacja Sabiny Nikodemskiej, dotycząca praktycznych aspektów projektowania i realizacji sesji AC|DC – Assessment & Development Center w praktyce.

Assessment & Development Center (AC|DC) określane jest często najbardziej precyzyjną, obiektywną i efektywną metodą oceny kompetencji kandydatów oraz obecnych pracowników. To kompleksowe podejście stosowane do oceny poziomu wiedzy, umiejętności, postaw i dopasowania zawodowego pracowników oraz opracowania dla nich ścieżek rozwoju. Na polskim gruncie jest ona coraz bardziej rozpowszechniana w dwóch odsłonach – jako narzędzie selekcji i oceny potencjału lub jako narzędzie diagnozy potrzeb rozwojowych. Szczegóły wdrażania procesu AC|DC pokazuje, ukazująca się właśnie na rynku, książka Sabiny Nikodemskiej „Assessment & Development Center – Projektowanie procesu i narzędzi oceny kompetencji”. Autorka, dzieląc się swoim prawie 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji procesów AC/DC, oceny kompetencyjnej, szkoleniu asesorów oraz koordynowaniu ich pracy, omawia podstawowe narzędzia i przybliża metodologię tworzenia ośrodka oceny kompetencji oraz rozwoju pracowników.

Książka powstała z myślą o wszystkich osobach, które chcą bliżej poznać Assessment & Development Center z perspektywy praktycznej, lub które mają już bazową wiedzę na ten temat, ale chcą się dowiedzieć, jak zaprojektować sesję oceny kompetencji i przygotować niezbędny do jej przeprowadzenia zestaw narzędzi diagnostycznych – mówi Ewa Walenda, redaktor naczelna magazynu „Personel i Zarządzanie”. W kolejnych rozdziałach czytelnik znajdzie informację o tym, jak efektywnie przygotować każdy etap procesu AC|DC: zbudować profil będący kryterium oceny, zaprojektować matrycę obserwacji, przygotować narzędzia do oceny zaplanowanych kompetencji, harmonogram sesji oraz raport dla uczestnika i sponsora procesu. Dodatkowo omówione zostały kwestie dotyczące praktycznych aspektów organizacji sesji oraz jej podsumowania  – dodaje Ewa Walenda.

Opracowanie zawiera szczegółowe opisy narzędzi stosowanych w projektach oceny i rozwoju kompetencji pracowników oraz liczne przykłady i komentarze dotyczące tego, co, kiedy i na jakich zasadach warto zastosować w praktyce. Szczególną uwagę poświęcono przygotowywaniu zadań symulacyjnych.  Opisane zostały różne ich typy, jak: zadania grupowe, interakcyjne, zadania indywidualne – ze wskazaniem, w pomiarze jakich kompetencji znajdują najlepsze zastosowanie i jakie mają ograniczenia. Przedstawiono również ogólny schemat tworzenia zadań oraz zaprezentowano liczne przykłady scenariuszy, które mogą stanowić inspirację do samodzielnego zaprojektowania symulacji podobnego typu.

Wszyscy eksperci, menedżerowie i specjaliści z obszaru HR, którzy zechcą przygotować swój zestaw narzędzi, znajdą szczegółowe wskazówki, jakie informacje i elementy powinna zawierać instrukcja dla uczestnika i asesora, aby zadanie sprzyjało ujawnieniu się oczekiwanych zachowań, umożliwiało obserwację i ocenę założonych kompetencji. Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy i dobrych praktyk w formie przewodnika dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie i projektowanie sesji zarówno po stronie firmy realizującej taki proces dla swoich pracowników, jak również firmy, która dostarcza tego rodzaju usługę.

Nowe obszary zastosowania AC|DC

Utarło się mówić, że metoda AC|DC przeznaczona jest do rekrutacji kandydatów na wyższe stanowiska. Sam proces AC|DC jest niewątpliwie wymagający, czasochłonny, wieloetapowy i nierzadko kosztowny. Jednak przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów oraz kreatywności wnosi do obszaru rekrutacji zupełnie nowe możliwości. Dodatkowe korzyści związane z budowaniem wizerunku profesjonalnego pracodawcy mogą czerpać szczególnie te firmy, które zatrudniają młodych pracowników. Angażują się oni chętnie w realizację zadań, których kontekst jest bliski ich doświadczeniu czy sposobowi myślenia. Budują biznesplan dla nowego kompleksu rozrywki, rozwijają koncepty nietypowego start-upu lub budują założenia niekonwencjonalnej strategii marketingowej.

Coraz częściej zdarza się, że klasyczna formuła sesji, jako jednodniowego wydarzenia odbywającego się w zamkniętej przestrzeni z jasno zdefiniowanym scenariuszem i układem zadań, przenosi się  w inną przestrzeń niż sala konferencyjna lub szkoleniowa, jak las, przestrzeń budynku firmy, centrum handlowe, escape room czy nawet przestrzeń wirtualną, a poszczególne zadania i aktywności kandydatów bardziej przypominają zabawę, angażującą nieraz przez kilka dni grę polegającą na realizacji zleconych misji, niż poważne wyzwania o biznesowym charakterze – zaznacza Sabina Nikodemska, ekspert HR, menedżer HR, konsultant i asesor, autorka książki. – Ponadto wspierane są one wykorzystaniem nowych technologii. Misje do wykonania kandydat otrzymuje w specjalnie zaprojektowanej aplikacji na smartfona, a instrukcję do zadania ogląda w formie filmu na tablecie. Trend ten prawdopodobnie będzie się nadal rozwijać, stanowiąc odpowiedź na oczekiwania nowego pokolenia wchodzącego na rynek pracy, a klasyczna sesja AC|DC może coraz częściej przekształcać się w projekty o charakterze grywalizacyjnym – dodaje Sabina Nikodemska.

Obecnie, kontekst i rodzaj zadań symulacyjnych wykorzystywanych podczas rekrutacyjno-selekcyjnych sesji AC|DC daje również wyjątkowe możliwości budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, który nie tylko rozumie oczekiwania nowego pokolenia wchodzącego na rynek pracy, ale również aktywnego, kształtującego swoje otoczenie rynkowe podmiotu, który umiejętnie odczytuje aktualne trendy w budowaniu relacji z przyszłymi i dotychczasowymi pracownikami.

Portal Biznestuba.pl jest patronem medialnym wydawnictwa, a książka jest do kupienia na stronie: http://sklep.infor.pl/narzedzia-oceny-kompetencji.html – Polecamy!