Home Energetyka Wsparcie dla firm promujących efektywność energetyczną

Wsparcie dla firm promujących efektywność energetyczną

Wsparcie w ramach konkursu, który rozpoczął się 31 stycznia 2018 r., pochodzi z funduszy UE i skierowane jest do dużych przedsiębiorstw.  Wsparcie może sięgać wysokości nawet 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

O pomoc mogą ubiegać się firmy realizujące inwestycje, takie jak:

  • Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
  • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetycznej budynków.
  • Budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiany źródła na instalację OZE).
  • Zastosowanie technologii odzysku energii.

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pożyczkę do 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Oprocentowanie pożyczki oferowanej w ramach konkursu wynosi 0,00%, co może być niezwykle korzystnym dla wnioskodawców elementem finansowania inwestycji. Ponadto, założono 12 miesięczną karencję w spłacie pożyczki, od dnia zakończenia projektu oraz 15 letni okres jej spłaty. Istnieje także możliwość umorzenia pożyczki do 15% w zależności od poziomu oszczędności energii finalnej w wyniku zrealizowanej inwestycji.

Pieniądze są dostępne w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla którego Ministerstwo Energii stanowi instytucję pośredniczącą