Home Bezpieczeństwo Grupa Konsalnet – największa firma ochroniarska w Polsce

Grupa Konsalnet – największa firma ochroniarska w Polsce

Grupa Kapitałowa Konsalnet  świadczy kompleksowe usługi związane z branżą security – od ochrony fizycznej osób i mienia, po obsługę gotówki, konwoje, zabezpieczenie techniczne, a także monitoring i ratownictwo. Kluczowy jest fakt, iż w skład Grupy Kapitałowej wchodzi 9 spółek zależnych. Każda z nich odpowiada za naszą działalność w innym zakresie, wszystkie zaś pracują na wspólny sukces.

Łącznie wszystkie spółki grupy kapitałowej Konsalnet to:

  • 20 tysięcy zatrudnionych pracowników na terenie całego kraju,
  • ponad 3.700 chronionych obiektów i 60.000 monitorowanych,
  • flota ponad 1.200 pojazdów (także specjalistycznych),
  • oddziały w całej Polsce.

Za dynamicznym rozwojem Konsalnet stoją nowoczesne technologie, jak np: zaawansowany system iCCTV . Jest to innowacyjna na polskim rynku technologia ochrony mienia, bazująca na inteligentnym oprogramowaniu, które szczegółowo rejestruje i analizuje obraz z monitoringu wizyjnego. Zastosowana w Konsalnet iCCTV technologia łączy innowacyjną funkcjonalność przetwarzania i  analizy obrazu wideo, które jest skutecznym narzędziem do ochrony dużych powierzchni. Nowatorska usługa oferowana przez Konsalnet może być instalowana w obiektach już instniejących, jak i w nowych inwestycjach. System monitorowania oparty o technologię iCCTV dostępny również w formie specjalnej aplikacji na telefon, dzięki czemu znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa i skuteczność ochrony, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Dostępne do tej pory na rynku rozwiązania dotyczące analizy obrazu opierają się wyłącznie na pojedynczych funkcjach. Nowatorski system Konsalnet iCCTV jest pierwszym systemem w Polsce łączącym szereg zaawansowanych funkcji inteligentnej analizy obrazu wideo w jedną usługę. System Konsalnet iCCTV, zaimplementowany dotąd w wybranych lokalizacjach jest w dalszym ciągu rozwijany i będzie rozszerzany o nowe funkcje oparte na analizie zbiorów danych oraz przewidywaniu zdarzeń.

„Opracowując ofertę usług ochrony za każdym razem koncentrujemy się przede wszystkim na możliwościach obniżenia całościowych kosztów ochrony. W przeciwieństwie do firm, które koncentrują się wyłącznie na wysokości stawek, dążymy do tego, by już na etapie projektowania systemu ochrony szukać sposobów optymalizacji całkowitych kosztów. Osiągamy to dzięki lepszemu rozplanowaniu sił i środków wykorzystywanych do ochrony obiektu, wykorzystaniu lepszej jakości wyposażenia i infrastruktury oraz wykorzystaniu innych, oferowanych przez nas metod zabezpieczenia (systemy techniczne, monitoring, kontrola dostępu). Dzięki temu możemy świadczyć usługi wysokiej jakości ograniczając jednocześnie całościowy koszt systemu ochrony.” – podkreślają przedstawiciele Konsalnet.

„Współpracując od lat z Klientami różnych branż, wypracowaliśmy szereg procedur i sposobów oceny jakości naszych działań. Różnorodność naszych Klientów, specyfika działań poszczególnych firm i branż sprawiają, że trudno jednoznacznie zdefiniować „jakość” usług ochrony. Dlatego za każdym razem ustalamy z Klientem kluczowe parametry oceny (KPI), które mają w obiektywny sposób określać poziom świadczonych usług i satysfakcję Klienta. Dzięki temu dysponujemy także narzędziem do oceny i reagowania w razie nieprawidłowości. W ocenie wykorzystujemy często zarówno parametry liczbowe (np. zmniejszenie poziomu strat, ilość/ wartość ujęć, liczba skutecznych interwencji etc), jak i niemierzalne (np. ocena kultury osobistej pracowników, łatwość kontaktu z Konsalnetem, czy satysfakcja Gości naszego Klienta).”