sobota, Marzec 23, 2019
Facebook
Home Archiwa 2018 Kwiecień 10

Dzienne archiwaKwi 10, 2018

Prawdziwa wojna handlowa może zagrozić gospodarce całego świata. Niewykluczone jednak, że z wyraźnego wzrostu taryf celnych między państwami obronną ręką z kłopotów wyjdzie polska gospodarka. Zielona Wyspa 2.0? To dość realny scenariusz.

Zgodnie z większością teorii ekonomicznych wolny handel powinien opłacać się wszystkim jego uczestnikom. Specjalizacja w produkcji towarów czy wymianie zagranicznej usług zwiększa konkurencję oraz innowacyjność, obniża ceny, a także poprawia ogólny potencjał gospodarczy świata. Wprowadzenie dodatkowych barier celnych działa więc w przeciwnym kierunku. Ten negatywny efekt rozkłada się jednak nierówno na poszczególne kraje. Niektóre mogą nawet zyskać dzięki szczególnej pozycji geograficznej czy zdywersyfikowanej gospodarce.

Kto straci najwięcej?

Ostatnie zapowiedzi obostrzeń handlowych pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi motywują do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co może się wydarzyć, jeśli potyczka pomiędzy mocarstwami przerodzi się w bardziej protekcjonistyczną politykę gospodarczą na świecie?

Zespół Bloomberg Economics (Opracowanie:„How bad could it get?”) przy pomocy jednego z wiodących modeli makroekonomicznych (NiGEM) zbudował scenariusze, jak wprowadzenie ceł wpłynie na wzrosty PKB oraz salda rachunków bieżących poszczególnych państw w perspektywie kolejnych kwartałów.

Gdyby cła na świecie wzrosły o 10 pkt proc., wtedy najbardziej ucierpiałaby Kanada, której PKB do 2020 r. byłby niższy o ok. 1,8 proc. w porównaniu do scenariusza bazowego. Również pogorszenie salda obrotów bieżących (przede wszystkim salda wymiany handlowej) w relacji do PKB byłoby jednym z największych w przypadku Kanady i sięgnęłoby ok. 2,6 pkt proc. Byłby to przede wszystkim efekt mniejszej konsumpcji, wyższej inflacji oraz niższej wymiany handlowej z USA.

Poza Kanadą znaczne straty poniosłyby także: Meksyk, Korea Południowa, Indonezja czy Turcja. Stany Zjednoczone także mogłyby ucierpieć, ale głównie ze względu na niższe PKB. Saldo rachunku bieżącego uległoby natomiast poprawie (mniejszy import) w porównaniu do scenariusza bazowego.

Zielona Wyspa 2.0, czyli Polska będzie beneficjentem?

Jednym z niewielu wygranych ew. globalnych restrykcji celnych może być region kilku rozwijających się europejskich państw, znany jako „Developing Europe”, którego wiodącym krajem jest Polska. Zarówno w przypadku PKB, jak i salda obrotów bieżących mielibyśmy do czynienia z poprawą w granicach odpowiednio 0,3 proc. i 0,3 pkt proc. w porównaniu do scenariusza bazowego.

Hipotezę o dobrej pozycji Polski potwierdza także rezultat Słowacji, której wzrost PKB (ale już nie saldo handlowe) będzie nieco szybszy w przypadku obostrzeń celnych, niż gdyby zostało zachowane status quo.

Z czego może wynikać solidna kondycja naszego regionu? W zdywersyfikowanej i elastycznej polskiej gospodarce większość eksportu trafia do Unii Europejskiej. Tutaj oczywiście cła nie zostaną wprowadzone. Dodatkowo mamy również swoją walutę, której hipotetyczne osłabienie pozytywnie wpływałoby na saldo obrotów bieżących oraz na PKB. Nasz kraj mógłby także stać się beneficjentem inwestycji podmiotów, które chciałyby ominąć nowe obostrzenia handlowe.

W rezultacie, podobnie jak w przypadku kryzysu finansowego sprzed dekady, Polska mogłaby znowu błyszczeć na arenie międzynarodowej relatywnie szybkim wzrostem gospodarczym. W kraju natomiast do potocznego słownika prawdopodobnie trafiłoby określenie „Zielona Wyspa 2.0”.

 

Autor: Marcin Lipka

Do bankructwa firm prowadzą przede wszystkim nietrafione inwestycje, ale także długotrwałe zatory płatnicze i upadłość kontrahenta – wynika z badania zrealizowanego dla BIG InfoMonitor. Ostrożność w relacjach biznesowych jest wskazana, bo mimo poprawiającej się sytuacji ekonomicznej liczba upadłości firm w Polsce rośnie. W ubiegłym roku sądy gospodarcze ogłosiły bankructwo 889 przedsiębiorstw. Według wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska, w tym roku liczba ta może zwiększyć się o kilkanaście procent.

Zdaniem ankietowanych menedżerów sektora MŚP zatory płatnicze są drugą, po nietrafionych inwestycjach przyczyną bankructw przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców dostrzega także ryzyko jakie niesie współpraca z bankrutem, który nie płacąc może pociągnąć za sobą swoich dostawców. Dopiero na kolejnych miejscach jako powód upadłości wymieniana jest zaniżająca ceny, nieuczciwa konkurencja oraz błędy osób zarządzających.

Z analiz wynika, że problemy z płatnościami opóźnianymi o co najmniej 60 dni, cały czas zgłasza połowa firm. Jednocześnie, przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że do upadłości mogą doprowadzić nieuregulowane należności wynoszące 20-30 procent rocznego przychodu – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. – Nawet ci kontrahenci, którzy wydają się wiarygodni i wypłacalni, w rzeczywistości mogą mieć kłopoty finansowe i od dawna widnieć w rejestrach dłużników – dodaje.

Okazuje się, że przedsiębiorstwom, które mają problemy z zatorami płatniczymi znacznie częściej zdarzało się współpracować z partnerami biznesowymi, którzy ogłosili upadłość. Z badania BIG InfoMonitor wynika, że dotyczyło to 65 proc. firm. Tymczasem w grupie firm, które nie mają problemów z zatorami, relacje z bankrutami ma za sobą 38 proc. Zjawisko współpracy z podmiotami ogłaszającymi upadłość znane jest szczególnie w sektorze budowlanym (72 proc.) i produkcyjnym (70 proc.).

Najbardziej ryzykowne branże

W bazach BIG InfoMonitor i BIK liczba firm nieregulujących terminowo zobowiązań wobec kontrahentów i banków przekracza obecnie 264 tys. Ich łączne zaległości wynoszą prawie 25,2 mld zł. Ryzyko współpracy z poszczególnymi przedsiębiorstwami w dużym stopniu zależy od sektora i branży w jakich działa przedsiębiorstwo. Z danych BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że jeśli chodzi o wartość największe zaległości mają firmy handlowe, budowlane i przetwórcze, dalej jest HoReCa (hotele, restauracje, catering) i obsługa rynku nieruchomości. Pod względem odsetka firm z problemami w terminowym regulowaniu zobowiązań najgorzej wypadają natomiast: górnictwo, transport, HoReCa i budownictwo. Udział przedsiębiorstw zajmujących się daną działalnością waha się tu od 5,1 do 7,5 proc. Odsetek firm płacących z opóźnieniem lub wcale wśród ogółu przedsiębiorstw wynosi 5,4 proc.

O ile jednak w całym sektorze przetwórstwa odsetek firm z opóźnieniami w płatnościach wynosi 4,9 proc. to są tam też branże jak produkcja napojów, wyrobów tytoniowych czy gospodarka odpadami, gdzie co najmniej co dziesiąta firma jest niesolidnym płatnikiem.

Liczba upadłości firm rośnie

Z danych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska wynika, że w ubiegłym roku sądy ogłosiły upadłość 889 firm. Co oznacza wzrost o 15 proc. w porównaniu do 2016 r. W ubiegłym roku, najwięcej upadłości odnotowano w sektorze produkcyjnym, gdzie zbankrutowało blisko 250 firm (wzrost o 9 proc. r/r), czyli niemal 30 proc. wszystkich zeszłorocznych upadłości. W liczbie bankructw przodują w tej kategorii firmy z branży obróbki metalu i części metalowych oraz producenci artykułów spożywczych. Jednocześnie, w tym samym czasie odnotowano 220 upadłości firm handlowych, 136 upadłości firm z branży budowlanej i 42 bankructwa firm transportowych.

Analizując dane z pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku można prognozować, że liczba upadłości w tym roku będzie jeszcze wyższa. Z wyliczeń Bisnode wynika, że prawdopodobnie przekroczy tysiąc, co oznacza wzrost o co najmniej 12 proc.

Dłużnicy nie są bezkarni

Wielu z tych bankructw można by uniknąć, gdyby firmy dokładniej przyglądały się swoim kontrahentom. – Przedsiębiorcy powinni weryfikować dosłownie każdy podmiot, z którym współpracują lub zamierzają współpracować. Tym bardziej, że narzędzia do tego są i proste, i tanie. W biurach informacji gospodarczej znajduje się sporo danych o aktualnym stanie finansowym wielu potencjalnych partnerów biznesowych – mówi Sławomir Grzelczak. – Sprawdzać trzeba, bo żadne przedsiębiorstwo, które ma kłopoty finansowe, nie będzie się tym chwalić. Tymczasem monitorując firmę w BIG InfoMonitor, widać od razu jakie zaległości i jakie kwoty ją obciążają – dodaje.

BIG InfoMonitor tylko w zeszłym roku udostępnił prawie 3 mln raportów o przedsiębiorcach. Z każdym rokiem liczba ta znacząco rośnie. Jakie są konsekwencje obecności przedsiębiorcy w rejestrze dłużników? W grę wchodzi zablokowanie wszelkich możliwości finansowania – nikt nie udzieli pożyczki, kredytu czy leasingu firmie, która nie płaci należności i widnieje w związku z tym w BIG InfoMonitor. Z tego rejestru na co dzień korzystają banki, firmy pożyczkowe i leasingowe, dla których weryfikacja wiarygodności finansowej klientów jest standardową procedurą. Obecność w BIG, z informacją o długach, może również przeszkodzić w podpisaniu biznesowych kontraktów.

W celu zminimalizowania fałszywych alarmów, agencja ochrony Konsalnet oferuje innowacyjny system wideo weryfikacji. Rozwiązanie to, dedykowane zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym, sprawia, że ochrona mienia jest jeszcze skuteczniejsza, a ewentualne interwencje – szybsze.

Częstą bolączką systemów monitoringu, która sprawia, że ochrona obiektów może być mniej efektywna lub droższa, jest zbyt duża ilość fałszywych alarmów. Zdarza się, że mimo zastosowania czujników nawet najlepiej skonfigurowanego systemu, alarm błędnie wykrywa włamanie.

MONITORING WIDEO DLA WIĘKSZEJ SKUTECZNOŚCI

Wideo weryfikacja alarmów, pochodzących z chronionego obiektu, stanowi uzupełnienie i optymalizację usług agencji ochrony. Dzięki szybkiemu dostępowi do informacji o przyczynie powstania alarmu, patrol jest w stanie podjąć najbardziej efektywną interwencję w chwili otrzymania zgłoszenia.

Agencja ochrony Konsalnet posiada doświadczenie w realizowaniu tej usługi z wykorzystaniem wideo detekcji intruza i innych funkcji analityki wideo oraz alarmów z Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu. Operatorzy Stacji Monitorowania Alarmów w zależności od stwierdzonej sytuacji na obiekcie realizują ustalone z klientem procedury.

JAK DZIAŁA ANALIZA WIDEO?

Gdy system wykryje potencjalne włamanie do budynku lub inną sytuację awaryjną, natychmiast włącza się system nagrywania, a sygnał trafia do Stacji Monitorowania Alarmów, prowadzonej przez firmę Konsalnet. Wykwalifikowany pracownik prowadzi dokładną weryfikację obrazu i ocenia, czy włamanie do domu miało faktycznie miejsce i konieczne jest podjęcie procedur, ustalonych wcześniej z Klientem np. wezwanie patrolu, powiadomienie właściwych służb, czy kontakt z Klientem.

KORZYŚCI WIDEO WERYFIKACJI

Dodatkowa usługa wideo weryfikacji zwiększa bezpieczeństwo monitorowanego obiektu poprzez dokładną weryfikację zagrożenia, a  co za tym idzie, skuteczniejsze zarządzanie interwencjami jak np.: natychmiastowa detekcja pożaru i zalania, czy wezwanie ochrony fizycznej.

Bliższe informacje o systemie wideo weryfikacji oraz innych formach ochrony uzyskasz, kontaktując się z firmą ochroniarską Konsalnet- www.konsalnet.pl.

Kontynuacja współpracy w zakresie dostarczania przesyłek eCommerce na teren Europy za pomocą transportu drogą lądową to efekt porozumienia  podpisanego w kwietniu br. pomiędzy  Pocztą Polską  a Pocztą Chińską.

Rozwój transgranicznego handlu internetowego między Azją i Europą to ogromna szansa dla operatorów pocztowych działających w tym regionie. Poczta Polska wykorzystując położenie naszego kraju na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, dąży do tego, by stać się kluczowym elementem nowego ładu kształtującego się na światowym rynku logistycznym.

–  Nasze doświadczenia z dotychczasowej współpracy w zakresie dostarczania przesyłek eCommerce na teren 32 krajów europejskich wskazują, że obydwaj narodowi operatorzy są rzetelnymi partnerami i chcą systematycznego zwiększania wolumenów obsługiwanych przez Pocztę Polską  – mówi  Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej,  który ze strony Poczty wraz z członkiem Zarządu Tomaszem Dąbrowskim był sygnatariuszem porozumienia.

Dalsza współpraca z Pocztą Chińską, oprócz bezpośredniego zwiększania przychodów polskiego operatora wyznaczonego, może stać się istotnym elementem rozwoju systemu logistycznego oraz pozyskiwania know-how w relacjach z krajami azjatyckimi, które są potencjalnym obszarem coraz większej aktywności Poczty Polskiej.

Ekspansja zagraniczna Poczty Polskiej to jeden z trzech filarów strategii rozwoju na lata 2018-2022. Celem Spółki jest koordynacja wymiany handlowej między Azją a Europą i stworzenie hubu logistycznego dla między innymi międzynarodowego eCommerce.

W kwietniu otwiera się 90 nowych możliwości na uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich, m.in. na innowacje, szkolenia i doradztwo, ochronę środowiska oraz edukację i infrastrukturę społeczną – poinformował resort infrastruktury i rozwoju. 

Jak podało ministerstwo, pełna oferta na kwiecień (nowe konkursy oraz takie, które rozpoczęły już wcześniej) obejmuje 51 naborów z programów ogólnopolskich, 125 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

„Z oferty mogą skorzystać szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ale także jednostki naukowe, instytucje kultury” – zaznaczyło MIiR.

Eksperci

Grejner – Co się porobiło – bitcoin oazą stabilności

Polityka monetarna Rezerwy Federalnej, globalne spowolnienie gospodarcze, brexit, negocjacje handlow...

Program 500 plus najhojniejszym programem na świecie

Rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na każde dziecko pochłonie dodatkowo ok. 20 mld zł rocznie. W...

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w prawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mi...

Premier May zmienia strategię. Co z brexitem i funtem?

Po odrzuceniu przez brytyjski parlament planu Brexitu Izba Gmin przejmuje większą inicjatywę w przyg...

AKTUALNOŚCI

Produkcja przemysłowa nie zwalnia tempa na wiosnę

Co czwarta firma z branży produkcyjnej planuje zwiększyć zatrudnienie w nadchodzącym kwartale. Produ...

KPF: Projekt ustawy antylichwiarskiej w zakresie zmian niezgodny z prawem UE

Przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości interesariuszom zewnętrznym projekt ustawy o zmianie n...

Inflacja jednak przyspiesza

Według ostatecznych wyliczeń, inflacja wyniosła w lutym 1,2 proc., a więc okazała się nieco wyższa n...

Niedobre prognozy dla polskiego przemysłu

Najnowsze badania koniunktury w przemyśle przynoszą niekorzystne wskazania. W lutym indeks PMI nieoc...

Negatywne skutki gospodarcze zakazu handlu w niedziele

Ograniczenie handlu w niedziele, wbrew twierdzeniom jego zwolenników, nie pomogło małym sklepom, któ...