Home Aktualności Projekt założeń Prawa działalności gospodarczej skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów

Projekt założeń Prawa działalności gospodarczej skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów

Wzmocnienie praw przedsiębiorców oraz usystematyzowanie zasad prawnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej to główne cele opracowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Prawa Działalności Gospodarczej. Projekt założeń ustawy o PDG został 26 marca 2015 r. skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów.

Przepisy projektowanej regulacji będą dotyczyły przede wszystkim relacji przedsiębiorców z organami władzy publicznej. Ustawa określi również szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki.

Propozycje zmian zawarte w projekcie założeń ustawy PDG zostały opracowane w oparciu o wnioski wypływające z prowadzonej systematycznie przez MG analizy wpływu funkcjonujących dziś regulacji prawnych na warunki prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Skierowany na KRM projekt powstał w toku szerokich konsultacji społecznych i międzyresortowych, we współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami, partnerami społecznymi oraz innymi resortami.

źródło: Ministerstwo Gospodarki