Home Aktualności Parlament zakończył prace nad nowym Prawem restrukturyzacyjnym

Parlament zakończył prace nad nowym Prawem restrukturyzacyjnym

Głównym celem nowego prawa restrukturyzacyjnego, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki,  jest maksymalna ochrona wartości ekonomicznej firmy i zapewnienie przedsiębiorstwu szansy na gospodarcze przeżycie. 15 maja 2015 r. Sejm zakończył prace nad rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych przez Senat. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Nowe przepisy mają zapewnić przedsiębiorcom dostęp do narzędzi prawnych umożliwiających przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapewnienie firmom znajdującym się w trudnej sytuacji szansy na kontynuowanie działalności. Upadłość i likwidacja, pojmowana jako ostateczność, ma być szybka i tania. Nowa ustawa powstała dzięki współpracy resortów sprawiedliwości i gospodarki z niezależnymi ekspertami, środowiskiem prawniczym i przedstawicielami sądów.

Zmiany w projekcie obejmują m.in. rozdzielenie procedur restrukturyzacyjnych i naprawczych od postępowania upadłościowego, wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, zmianę definicji niewypłacalności dłużnika, tak aby decydujące znaczenie miała faktyczna niewypłacalność.

Projekt wpisuje się w przyjętą 22 lipca 2014 r. przez Radę Ministrów Politykę Nowej Szansy, która udostępnia katalog instrumentów na rzecz ograniczania ryzyka likwidacji i sprawnego przeprowadzenia upadłości przedsiębiorstw.

źródło: Ministerstwo Gospodarki