Home Aktualności O zawartości BPA w opakowaniach na żywność

O zawartości BPA w opakowaniach na żywność

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności PE (ENVI) podda jutro pod głosowanie propozycje Komisji Europejskiej w sprawie ustalenia jednolitego dopuszczalnego poziomu bisfenolu (BPA) w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością na poziomie 0,05mg/kg.

Projekt rezolucji komisji ENVI sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej i wzywa do wprowadzenia całkowitego zakazu BPA w produktach używanych kontakcie z żywnością (projekt w załączniku).

Już wcześniej, w 2016 roku, Parlament Europejski wzywał Komisję do wprowadzenia całkowitego zakazu używania BPA w takich materiałach w raporcie z własnej inicjatywy.