Kodeks pracy po nowemu. Zapowiadane od jakiegoś czasu zmiany w Kodeksie pracy z pewnością lepiej posłużą pracownikom niż pracodawcom. Wśród wielu zaproponowanych zmian znalazły się: konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę i wprowadzenie pięciodniowego urlopu opiekuńczego. Ponadto dwudniowego zwolnienia w nagłych wypadkach oraz wydłużenie urlopów rodzicielskich.

Autor: Marek Chrzanowski

Jak wiadomo, zmiany wynikają z obowiązku dopasowania przepisów Unii do krajowych realiów, w zakresie równomiernego traktowanie osób zatrudnionych czasowo i etat. Nie są to życzenia pracowników a założenia proponowanej nowelizacji Kodeksu pracy, rządowego dokumentu, który ma być przyjęty do czerwca br.

Kodeks pracy po nowemu - kobieta i mężczyzna siedzą przed komputerem z dokumentami w dłoniach.
Kodeks pracy po nowemu

We wspomnianej nowelizacji zakłada się, że niezadowolony z formy zwolnienia zatrudniony na czas nieokreślony pracownik, będzie mógł zaskarżyć decyzję pracodawcy do sądu. W przypadku, gdy zwalniany jest członkiem związku zawodowego działającego na terenie zakładu, wymagana będzie konsultacja pracodawcy ze związkiem.

W propozycjach pojawiła się opcja, by każdy zatrudniony zyskał pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego z przeznaczeniem na opiekę nad niesamodzielnymi członkami rodziny (rodzice, dziadkowie).

Nowy kodeks pracy, nowe urlopy rodzicielskie

Nowym rozwiązaniem jest dwudniowy urlop w przypadku nagłego wypadku lub choroby (bliskich) pracownika, za które otrzyma połowę stawki wynagrodzenia. Pośród wielu zmian zaproponowano również tę dotyczącą wydłużenia urlopów rodzicielskich. Dodatkowe dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego gwarantowane są tylko ojcu dziecka. Matki nadal mogą z rocznych urlopów (32 tygodnie rodzicielskiego plus 20 tygodni macierzyńskiego). 

Przeczytaj także: Siedzisz na lewym „L4”? Uważaj, nowa aplikacja wytypuje Cię do kontroli

Siedzisz na lewym „L4”? Uważaj, nowa aplikacja wytypuje Cię do kontroli. Firmy wciąż borykają się z kosztownym problemem fałszywych zwolnień pracowników. W trzecim kwartale 2021 roku po kontrolach ZUS zakwestionowano w całej Polsce zasiłki chorobowe na kwotę 1,9 mln zł. Polska firma doradcza Conperio stworzyła aplikację do typowania pracowników oszukujących na „L4”. Jest to pierwsze tego typu narzędzie na rynku. „Pulpit Absencji” ma na celu skuteczne zarządzanie absencją chorobową w firmach i wyłapywanie „czarnych owiec” wykorzystujących chorobowe niezgodnie z przeznaczeniem.