Home Aktualności KIG informuje o powołaniu Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych

KIG informuje o powołaniu Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce jak wynika z badań i potocznego przekonania odgrywają w polskiej gospodarce istotną i coraz większą rolę. Przejawia się to nie tylko w ich liczebności, wkładzie w tworzenie PKB, w zatrudnieniu, ale również w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, społecznej odpowiedzialności biznesu, promowaniu zasad etyki rzetelności biznesowej, zapewnieniu ciągłości wiedzy biznesowej.

Wydaje się, że 25 lat od wprowadzenia zasad gospodarki rynkowej w Polsce to dobry czas, aby podkreślić rolę, znaczenie, problemy, specyfikę działania jednych z głównych autorów polskiego sukcesu gospodarczego.

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce to już nie tylko podmioty mikro i małe i nie tylko zakłady rzemieślnicze, ale coraz częściej poważni gracze na rynku globalnym. Ten potencjał i osiągnięcia firm rodzinnych wymagają, jak się wydaje, odpowiedniego wzmacniania, wspierania i promowania i doceniania. Wymaga też poszukiwania odpowiednich form artykułowania i wysłuchiwania problemów, barier trudności rozwojowych specyficznych dla firm rodzinnych (sukcesja jest tu najbardziej znanym, lecz nie jedynym przykładem).

Z tych przekonań zrodziła się idea powołania przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych. Decyzją Prezydium Izby powstał on w marcu 2015.

Komitet będzie pełnić rolę promotora i animatora działań na rzecz wzmacniania roli przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce.

Ambicją Komitetu jest jednoczenie wysiłków różnych gremiów działających na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wykorzystywanie i wzmacnianie potencjału różnych jednostek, grup, organizacji i aktywności ich członków zwłaszcza tych o charakterze regionalnym na rzecz rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych.

Grupa inicjatorów powołania takiej struktury w KIG, to głównie młodzi przedsiębiorcy, sukcesorzy firm rodzinnych z różnych regionów Polski, ludzie znający ich problemy od środka, lecz rozumiejący dobrze specyfikę współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, oczekiwań rozwojowych biznesów i gospodarki.

Wśród zadań na najbliższy okres, jakie stawiają sobie członkowie komitetu znajdują się zarówno zadania promocyjne (oficjalne otwarcie Galerii Sławy Polskich firm Rodzinnych na początku maja), działania organizacyjne (uruchomienie Giełdy Przedsiębiorstw „niechcianych” – platformy kojarzącej właścicieli przedsiębiorstw bez sukcesorów z rynkiem inwestorów, menedżerów chcących je kupić) oraz inicjowanie zmian legislacyjnych oraz wdrożenia koncepcji samopomocy firm rodzinnych.

Dążeniem Komitetu jest, aby większość działań realizować poprzez członków i instytucje/organizacje współpracujące, które już działają na rynku i mają osiągnięcia w informowaniu promowaniu, szkoleniu i doradzaniu przedsiębiorstw rodzinnym.

Pierwsze spotkanie Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych KIG odbędzie się 9 kwietnia 2015 r.

źródło: KIG