Home Biznes Moda Zalando nie schodzi ze ścieżki szybkiego rozwoju

Zalando nie schodzi ze ścieżki szybkiego rozwoju

Po doskonałym roku obrotowym 2015, charakteryzującym się dynamicznym rozwojem i solidną marżą, Zalando spodziewa się dalszego wzrostu przychodów w roku obrotowym 2016 w górnym pułapie średnioterminowego docelowego korytarza wzrostu (20–25%). Zalando planuje dalsze inwestycje w coraz bogatszą ofertę dla klienta celem wspierania tendencji wzrostowych w perspektywie krótkoterminowej. Jednocześnie, w perspektywie średnioterminowej, spółka zamierza kontynuować rozwój w obszarze wieloletniej strategii platformy modowej, polegającej na utrzymaniu wzrostu w obrębie korytarza docelowego.

Celem firmy jest zasadniczy, neutralny kapitał obrotowy na koniec roku przy wydatkach kapitałowych w roku 2016 na poziomie ok. 200 mln EUR, z wyłączeniem M&A. Kontynuacja działań inwestycyjnych nie przeszkodzi spółce wypracować dobrej skorygowanej marży EBIT na poziomie 3,0–4,5% w roku 2016.

„Nasza pozycja rynkowa nigdy nie była silniejsza i nigdy wcześniej nie stało przed nami tak wiele wspaniałych możliwości”, stwierdził członek zarządu, Rubin Ritter. „Chcielibyśmy zainteresować naszą ofertą jeszcze większą liczbę klientów i rozszerzać udziały w rynku. Specjalnie dbamy o wzrost przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej rentowności – naszym zdaniem jest to najlepsza metoda tworzenia wartości w długim okresie”.

W perspektywie rocznej przychody Zalando wzrosły o 33,6%, czyli znacznie powyżej 20–25-procentowego korytarza docelowego. Ciągła koncentracja na ofercie dla klienta, w połączeniu z dodatkowymi możliwościami, które pojawiły się na rynku, napędzała wzrost przychodów w roku 2015. Pragnąc jeszcze bardziej zwiększyć zadowolenie odbiorców, firma Zalando wprowadziła nowe rozwiązania, takie jak usprawnienie i przyśpieszenie dostaw oraz zwrotów. Poszerzenie gamy asortymentowej i pogłębienie relacji z markami partnerskimi także przyczyniło się do wzbogacenia oferty Zalando.

Dzięki silnej koncentracji na rozwoju aplikacji i rozwiązań mobilnych, transmisja danych (mobilna) wzrosła z 48% do 60% w ujęciu rok do roku, natomiast liczba pobrań aplikacji w roku 2015 zwiększyła się ponad dwukrotnie (do 16 mln, podczas gdy w roku 2014 wynosiła ok. 7 mln). Wartość marki Zalando poprawiła się dzięki udanym wspólnym kampaniom z partnerami. W rezultacie, liczba aktywnych klientów wzrosła o 22% (do poziomu prawie 18 mln pod koniec roku), zaś wartość przeciętnego zamówienia na aktywnego klienta jeszcze nigdy nie była tak wysoka.

W roku 2015 firma Zalando osiągnęła znaczące postępy we wdrażaniu swojej strategii dot. platformy, ukierunkowanej na wykreowanie mobilnej i internetowej infrastruktury handlu modowego. Platforma Zalando ma być wykorzystywana zarówno przez klientów, jak i przedstawicieli marek oraz pośredników. Firma wprowadziła za jej pośrednictwem dodatkowe produkty, takie jak np. Zalon czy Zalando Media Solutions – cyfrowy serwis reklamowy. W rozwoju platformy pomogło także przejęcie marek Metrigo i nugg.ad oraz udziałów w Anatwine.

Kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój strategii związanej z platformą są inwestycje w technologie Zalando i w możliwości realizacji zamówień. Z myślą o zwiększeniu potencjału technologicznego firma Zalando otworzyła specjalistyczne ośrodki w Dublinie i Helsinkach oraz zwiększyła liczbę pracowników. Pod koniec roku 2015 spółka zatrudniała ok. 1000 pracowników technicznych. W celu zwiększenia możliwości zaopatrzeniowe, firma poszerza swoją sięc o trzecie duże centrum realizacji zamówień w Lahr, w Niemczech oraz magazyn satelicki w Stradelli, we Włoszech. Ze względu na doskonałą dynamikę wzrostu Zalando rozważa budowę kolejnego dużego ośrodka.

W roku 2015 całkowite przychody Zalando wyniosły 2958 mln EUR. W segmencie DACH przychody wzrosły o 28% (do kwoty 1580 mln EUR). W tym samym okresie segment Reszta Europy odnotował wzrost rzędu 40,5%, co przekłada się na przychód na poziomie 1212 mln EUR. Mimo zainwestowania poważnych środków w ofertę dla klienta i inicjatywy związane z platformą, przedsiębiorstwo uzyskało solidną rentowność (skorygowany zysk EBIT: 107,5 mln EUR, marża: 3,6%). Skorygowana marża EBIT w segmencie DACH kształtowała się na poziomie 6,4%. Reszta Europy zbliżyła się do progu rentowności przy skorygowanej marży EBIT na poziomie -0,3%. Pod koniec roku 2015 firma Zalando zatrudniała około 10 000 osób.

Pełne sprawozdanie roczne Zalando jest dostępne online. Zalando ogłosi wyniki za pierwszy kwartał 2016 roku 12 maja 2016 r., publikując uprzednio aktualizacje informacji o działalności handlowej. Data opublikowania najbardziej aktualnych informacji o działalności handlowej zostanie ogłoszona z wyprzedzeniem na stronie dotyczącej relacji z inwestorami (Zalando Investor Relations).

 

Grupa Zalando – Przychody i skorygowany zysk EBIT (w mln EUR)

Q4 2015  Q4 2014  FY 2015  FY 2014 
Przychody Grupy 868.5 665.6 2,958.2 2,214.0
% wzrostu 30.5% 21.1% 33.6% 25.7%
DACH1 450.7 363.5 1,580.1 1,234.0
% wzrostu 24.0% 12.7% 28.0% 16.8%
Reszta Europy2 360.5 265.5 1,211.6 862.6
% wzrostu 35.8% 31.0% 40.5% 36.9%
Pozostałe3 57.3 36.5 166.5 117.4
% wzrostu 57.1% 50.2% 41.8% 55.0%
Skorygowany EBIT w skali grupy4 71.8 65.7 107.5 82.0
Skorygowana marża EBIT w skali grupy     8.3% 9.9% 3.6% 3.7%
DACH1 4 57.9 44.8 101.9 83.0
Skorygowana marża EBIT 12.8% 12.3% 6.4% 6.7%
Reszta Europy2 4 11.8 16.2 (3.3) (11.6)
Skorygowana marża EBIT 3.3% 6.1% (0.3%) (1.3%)
Pozostałe3 4 2.1 4.8 8.9 10.5
Skorygowana marża EBIT 3.6% 13.0% 5.3% 9.0%

 

  1. Region DACH stanowią Niemcy, Austria i Szwajcaria.
  2. Segment Reszta Europy obejmuje wszystkie pozostałe kraje, w których aktualnie prowadzimy działalność.
  3. Wszystkie inne kanały sprzedaży są zgrupowane w segmencie „Pozostałe” obejmującym Zalando Lounge oraz sklepy Zalando Outlet w Berlinie i Frankfurcie.
  4. Korekta z wyłączeniem kosztów wyrównania opartego na kapitale akcyjnym.

 

Grupa Zalando – Kluczowe wskaźniki efektywności

Q4 2015  Q4 2014  FY 2015  FY 2014 
Wizyty na stronie (mln)5 457.9 387.6 1,656.4 1,363.8
Udział odwiedzin z urządzeń mobilnych (% wizyt na stronie)6    59.9% 47.9% 57.1% 42.3%
Aktywni klienci (mln)7 17.9 14.7 17.9 14.7
Liczba zamówień (mln)8 15.4 11.6 55.3 41.4
Średnie zamówienie na aktywnego klienta 3.1 2.8 3.1 2.8
Średnia wielkość koszyka (EUR)9 72.1 71.7 67.8 66.6
Pobrania aplikacji (mln) 16 7 16 7
Liczba zatrudnionych osób 9,987 7,588 9,987 7,588

 

  1. Wizyty na stronie definiuje się jako liczbę serii wstąpień na stronę w wykonaniu tego samego, unikalnie zidentyfikowanego, klienta Zalando i dotyczą one strony internetowej, strony mobilnej oraz aplikacji w okresie pomiarowym. Wizytę uznaje się za zakończoną, gdy w ciągu ponad 30 minut nie pojawiają się kolejne odsłony.
  2. Termin (urządzenia) mobilne odnosi się do tabletów, strony mobilnej i aplikacji.
  3. Aktywni klienci to grono klientów, którzy złożyli co najmniej jedno zamówienie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wg stanu z okresu pomiarowego bez względu na rezygnacje lub zwroty.
  4. Liczba zamówień odnosi się do liczby zamówień dokonywanych przez klientów w okresie pomiarowym bez względu na rezygnacje czy zwroty. Zamówienie liczy się wg dnia, w którym klient je składa. Stan zamówień złożonych i zrealizowanych może się różnić z uwagi na zamówienia znajdujące się w tranzycie pod koniec okresu pomiarowego lub zamówienia anulowane.
  5. Średnia wielkość koszyka to wg definicji przychód transakcyjny (obejmujący VAT i transakcyjny wolumen Programu Partnerskiego) po uwzględnieniu anulowań i zwrotów podzielony przez liczbę zamówień.
 ZALANDO