Zgłoś się do Akademii Menadżera Innowacji. Zapisy trwają do 9 września. Nowoczesne kompetencje związane z kształtowaniem kultury innowacji oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w strukturach organizacji to jedne z najbardziej pożądanych umiejętności na współczesnym rynku pracy. Jak zdobyć takie kompetencje? Polska Agencja Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli firm na szkoleniowo-doradczy projekt Akademia Menadżera Innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program PARP, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Przede wszystkim celem programu jest wyposażenie menadżerów i pracowników – kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie – w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm.

Udział w AMI może wziąć każde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę i wielkość, a wysokość dofinansowania uczestnictwa to nawet 80 proc. Program składa się z równolegle prowadzonych części – szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Co zyskasz dzięki udziałowi w Akademii Menadżera Innowacji:

  • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
  • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
  • do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
  • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
  • badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
  • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
  • certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
  • przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju firmy.

Uczestnictwo w programie dofinansowane jest ze środków unijnych i wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm. Ponadto aż do 50 proc. dla dużych. Akademia zakłada udział od 2 do 4 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm – co najmniej trzech pracowników.

W dotychczasowych, trzech edycjach programu AMI, udział wzięło 261 osób z 80 mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Efektem Akademii są konkretne projekty wdrożeniowe, zwiększające konkurencyjność firm ze wszystkich branż i umożliwiające ich dalszy rozwój. Zapisy do czwartej edycji programu trwają do 9 września br.

Źródło: PARP