Akademia Menadżera Innowacji szansą dla firm na wyjście z koronakryzysu. Pandemia COVID-19 wymusiła na firmach przyspieszoną cyfrową transformację. W nadchodzącym czasie dla wielu z nich innowacje mogą okazać się najskuteczniejszą drogą wyjścia z koronakryzysu. Barierą w ich wdrażaniu może okazać się  brak wiedzy i odpowiedniego know-how. Niezbędne umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami zapewni Akademia Menadżera Innowacji. Specjalny program szkoleniowo-doradczy z dofinansowaniem unijnym, skierowany do właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników firm. Przedsiębiorstwa, które chcą wziąć z nim udział, mogą się zgłosić jeszcze do 21 maja br.

Akademia Menadżera Innowacji to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie innowacyjności. Program składa się z dwóch części: szkoleniowej i doradczej. Jest skierowany do firm, które są otwarte na zmiany i wdrażanie nowych, nowoczesnych rozwiązań do swojej działalności. Ponadto celem jest przygotowanie menadżerów i kadry zarządzającej do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług.

Akademia Menadżera Innowacji szansą dla firm na wyjście z koronakryzysu - kobieta siedzi przy stole i pisze na tablecie.
Akademia Menadżera Innowacji szansą dla firm na wyjście z koronakryzysu

Innowacje: finansowanie i know-how

Jeszcze przed wybuchem pandemii, na początku 2020 roku 27 proc. polskich firm miało opracowaną strategię innowacyjności. 60 proc. na przestrzeni ostatniego roku opracowało co najmniej jeden nowy produkt. I choć wydzielony budżet na badania B+R miała tylko niecała połowa (45 proc.), to z drugiej strony 73 proc. firm promowało wśród swoich pracowników postawy proinnowacyjne – wynika z ubiegłorocznego raportu Ayming Polska, („Droga do innowacji a COVID-19”).

Jak wskazują eksperci, pandemia Covid-19 już poprawiła statystyki dotyczące innowacyjności. Wymusiła na przedsiębiorstwach przyspieszoną cyfrową transformację. Dla wielu firm postawienie na innowacje może okazać się najskuteczniejszą drogą wyjścia z koronakryzysu. W części z nich barierą będzie jednak nie tyle finansowanie, co brak odpowiedniego know-how.

Jak wygląda program Akademii Menadżera Innowacji?

Część szkoleniowa AMI obejmuje wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w dwudniowych zjazdach, w sześciomiesięcznym cyklu. Mają one zapewnić wiedzę teoretyczną i wykształcić kompetencje z zakresu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Zajęcia odbywają się w zespołach warsztatowych i są prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków biznesu.

Równolegle odbywa się też część doradcza, w ramach której uczestnicy szkolenia współpracują z przydzielonym im doradcą nad wypracowaniem zmian i konkretnych rozwiązań. Program obejmuje łącznie 50 godzin takiego doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godzin dla firm małych, średnich i dużych. AMI jest realizowana przy wsparciu środków unijnych pochodzących z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dlatego firmy, które chcą wziąć w nim udział, mogą liczyć na dofinansowanie. Wynosi ono do 80 proc. kosztów dla mikro-, małych i średnich firm. Ponadto do 50 proc. dla dużych przedsiębiorstw. Każdy z przedsiębiorców może oddelegować do udziału w szkoleniu od 2 do 5 uczestników, w zależności od wielkości firmy.

Jak się zgłosić do programu AMI?

Przede wszystkim firmy, które chcą wziąć w nim udział, mogą zgłosić swój akces jeszcze do 21 maja br. Pierwszy zjazd odbędzie się już w czerwcu. Tegoroczna edycja Akadami Menadżera Innowacji jest już trzecią. W pierwszej wzięło udział kilkudziesięciu pracowników z 16 firm. W drugiej edycji programu było to już 86 osób z 26 firm. Wśród nich pracownicy Polargos Group, firmy specjalizującej się w systemach ogrodzeń i bram, która skierowała do programu zarówno swoich inżynierów, jak i ścisłe kierownictwo.

Źródło: PARP