Stały klient już nie gwarantuje źródła przychodu. W pandemii rośnie opóźnienie w płatnościach ze strony stałych kontrahentów. Tym samym stwierdzenie, że w biznesie stały klient to trwałe źródło przychodu przechodzi do lamusa. I choć w mikrofirmach stali klienci stanowią nawet 75% (i więcej) wszystkich klientów, to obecnie dwie trzecie przedsiębiorców z sektora MŚP doświadczyło opóźnienia w płatnościach właśnie z ich strony. O ich całkowitej rzetelności płatniczej może mówić już tylko 5% firm.

Jak pokazuje najnowsze badanie Krajowego Rejestru Długów i firmy faktoringowej NFG „Płatności i finansowanie przedsiębiorstw w czasie pandemii” koronawirus negatywnie wpłynął na zdolność regulowania zobowiązań w firmach. Przedsiębiorcy ostrożniej podchodzą do nowych kontrahentów. Firmy powinny baczniej przyjrzeć się również kondycji finansowej stałych klientów, którym wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Jak się bowiem okazuje, to właśnie oni w pandemii często płacą po terminie.

Stały znaczy jaki

Szacuje się, że zdobycie nowego klienta jest sześć do siedmiu razy droższe niż utrzymanie obecnego. Dlatego mikrofirmy rzadziej niż firmy małe i średnie, koncentrują się na pozyskiwaniu nowych kontraktów, a częściej na obsłudze obecnych. Według badania, w przypadku mikrofirm, grono stałych klientów pozostających w obsłudze, to z reguły 6-10 podmiotów.

Ponadto z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i firmy faktoringowej NFG wynika, że stali klienci w mikroprzedsiębiorstwach, częściej niż w małych i średnich firmach, stanowią ponad ¾ wszystkich partnerów. W małych i średnich firmach zazwyczaj nie przekraczają połowy wszystkich kontrahentów. Generalnie im mniejsza firma w sektorze MŚP, tym większy jest stosunek liczby stałych kontrahentów do wszystkich klientów w przedsiębiorstwie. A spowodowane jest to przede wszystkim kosztami.

KRD_NFG_Badanie_2.png

Stały klient niestabilny przez koronawirusa

Pandemia skutecznie zachwiała tym poczuciem bezpieczeństwa. tali kontrahenci byli dotychczas synonimem bezpieczeństwa finansowego, który gwarantuje regularne wpływy na konto. A co za tym idzie stabilność i ciągłość działania przedsiębiorstwa.

Blisko 68% przedsiębiorców z sektora MŚP przyznało, że w ostatnim roku pojawiły się opóźnienia w płatnościach ze strony stałych kontrahentów. W tej grupie co czwarty potwierdza, że takie opóźnienia „zdecydowanie mają miejsce”, a 42%, że „raczej się zdarzają”. Jedynie 5% firm jest w stanie zaświadczyć o całkowitej rzetelności płatniczej swoich stałych klientów. A 28% uważa, że takie opóźnienia „raczej się nie zdarzają”.

Stały klient już nie gwarantuje źródła przychodu - wykres kołowy, czerwony, czy w trakcie pandemii w firmie zdarzają się opóźnienia w opłacaniu faktur.
Stały klient już nie gwarantuje źródła przychodu

Dla porównania, co czwarty przedsiębiorca przyznaje, że przed pandemią tacy kontrahenci regulowali faktury terminowo, a jeśli nawet się spóźniali, to z reguły nie dłużej niż 15 dni (36% wskazań). W pandemii te opóźnienia wydłużyły się nawet do 60 dni.

Dwie trzecie przedsiębiorców z sektora MŚP przyznało, że pogorszyła się rzetelność płatnicza stałych kontrahentów w okresie pandemii. Innymi słowy: regularne płatności, które dotąd spływały do nich w terminie, teraz są dokonywane z miesięcznym lub dwumiesięcznym opóźnieniem. Problem ten dotyczy nawet połowy stałych kontrahentów. W zdecydowanie najgorszej sytuacji są mikrobiznesy, skoncentrowane niemal wyłącznie na obsłudze właśnie takich klientów.

Stały klient już nie gwarantuje źródła przychodu - wykres kołowy, koloru czerwonego, ile w pandemii wynosi opóźnienie w regulowaniu faktur.
Stały klient już nie gwarantuje źródła przychodu

Niestety liczba przedsiębiorców, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania rośnie z powodu pandemii. Ciężko ocenić czy kontrahent faktycznie nie ma środków na uregulowanie płatności, czy tylko zasłania się koronawirusem. Tak czy inaczej, brak pieniędzy za wykonaną usługę zaburza płynność finansową firmy. Aby ochronić własną działalność przed bankructwem, warto korzystać z dostępnych na rynku usług pomagających w utrzymaniu finansów na właściwym poziomie. Dzisiaj ważne jest, by monitorować stałych klientów, sprawdzać nowych oraz dyscyplinować wszystkich do zapłaty np. w ramach faktoringu jawnego.

Źródło: KRD