Home Finanse Rośnie PKB

Rośnie PKB

W latach 2004-2015 Polska osiągnęła największy skumulowany wzrost PKB wśród państw członkowskich UE; w tym czasie polska gospodarka urosła o prawie 59 proc. – wynika z danych resortu rozwoju.

Jak poinformował w środę w Sejmie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, jednoznacznie pozytywny na rozwój społeczno-gospodarczy Polski był wpływ polityki spójności. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej polska gospodarka urosła o prawie 59 proc., podczas gdy w UE średni skumulowany wzrost osiągnął 14,8 proc.

Według szacunków resortu, blisko 17-proc. średnioroczny wzrost był efektem realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych. Inwestycje finansowane z funduszy europejskich są również czynnikiem zmian sektorowej struktury gospodarki, wyrażającej się zwłaszcza wzrostem działań sektora drugiego, czyli przemysłu i budownictwa.

Wyraźnie zmniejszył się – o 21 pkt. proc. – dystans Polski do pozostałych krajów UE. W 2003 roku nasz PKB osiągał 48 proc. unijnego, a w 2015 roku – już 69 proc., z czego prawie jedna czwarta była efektem realizacji polityki spójności. „Wybiegając w przyszłość, to dzięki funduszom unijnym Polska ma szanse w 2020 roku osiągnąć poziom PKB per capita sięgający od 75 do 78 proc. średniej unijnej” – przewiduje Hamryszczak.

W momencie wejścia do UE w Polsce był najniższy wskaźnik zatrudnienia w całej wspólnocie. Do 2015 roku Polska odnotowała największy wzrost tego wskaźnika, o 10,7 pkt. proc., przy czym niemal 2,4 pkt. proc. przyrostu wskaźnika zatrudnienia było efektem realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Liczbę nowych miejsc pracy powstałych dzięki zaangażowaniu unijnego budżetu MR szacuje na ponad 600 tys. „To niesamowity przyrost” – ocenił Hamryszczak.

Po akcesji do UE nastąpił szybki spadek stopy bezrobocia, z ponad 19 proc. w 2004 r. do 7,5 proc. obecnie. Wiceminister zaznaczył, że także do ograniczenia bezrobocia w dużej mierze przyczyniły się fundusze unijne.

Źródło: www.kurier.pap.pl