Home Finanse Odczyt PKB dla Polski w I kw. 2016 nie jest zaskoczeniem

Odczyt PKB dla Polski w I kw. 2016 nie jest zaskoczeniem

W I kwartale 2016 r. Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósł o 3,0% r/r. Dużo niższy okazał się wzrost gospodarczy na Węgrzech, który w analogicznym okresie wyniósł 0,9% r/r. Obie dane są gorsze od oczekiwań, ale nie zaskakują w świetle prognoz Union Investment TFI na 2016 r.

Już w grudniu minionego roku spodziewaliśmy się lekkiego spowolnienia polskiej gospodarki w 2016 r. z 3,6% do 3,2-3,3%. Odczyt PKB za pierwszy kwartał potwierdził nasze szacunki. Jednocześnie w tym okresie nie mieliśmy do czynienia z dopalaczem wzrostu gospodarczego w postaci programu „Rodzina 500 plus”. Jego efekty, mierzone lepszymi odczytami PKB, powinniśmy zaobserwować w drugiej części roku. Według naszych prognoz w 2016 r. polska gospodarka, wspierana pieniędzmi z rządowego programu, może wzrosnąć o 3,9%.

Czerwoną lampkę ostrzegawczą włącza jedynie fatalny odczyt węgierskiego PKB za I kwartał 2016 r. Wzrost o 0,9% r/r w stosunku do oczekiwań na poziomie 2,25% na pewno daje do myślenia, jako że dynamiki polskiego i węgierskiego PKB są ze sobą skorelowane. Na pocieszenie można dodać, że jeszcze w tym roku Polska nie będzie miała problemów z finansowaniem.

 

Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI