Home Finanse Monitoruj wyłudzenia VAT

Monitoruj wyłudzenia VAT

VAT Fraud Tracker: Monitoruj wyłudzenia VAT

Narzędzie VAT Fraud Tracker pomaga monitorować wyłudzenia VAT poprzez identyfikację produktów i branż, które mogą być narażone na ryzyko związane z wyłudzeniami podatkowymi

Roczny uszczerbek krajów UE z tytułu wyłudzeń VAT stanowi równowartość PKB Bułgarii

Oszustwa podatkowe w zakresie VAT są coraz bardziej powszechne. O skali problemu świadczą szacunki Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi wyłudzenia VAT to uszczerbek w dochodach państw członkowskich rzędu 45-53 mld EUR rocznie.

Oszuści wyłudzający VAT wykazują się dużą mobilnością międzybranżową – w tym samym czasie są w stanie wyłudzać VAT na wielu grupach towarowych. Skala i wszechobecność wyłudzeń spowodowała, iż przeciwdziałanie zjawisku stanowi priorytet rządów krajów UE.

Organy podatkowe prezentują bardziej zdecydowane podejście w odzyskiwaniu utraconych wpływów budżetowych. W praktyce niestety obowiązek przeciwdziałania zjawisku wyłudzeń VAT często jest przerzucany na uczciwych podatników. Już teraz odczuwają oni skutki uwikłania w oszukane łańcuchy transakcji – karuzele VAT.

Sprawdź jak zniwelować ryzyko wyłudzenia VAT 

Narzędzie VAT Fraud Tracker pozwala nawczesną identyfikację produktów i branż, które mogą być narażone na ryzyko związane z wyłudzeniami VAT

VAT Fraud Tracker pozwoli Ci:

  • zademonstrować należytą staranność w przypadku sporu z organami podatkowymi
  • określić poziom ryzyka wyłudzenia VAT, na które narażony jest asortyment
  • zapobiec uczestnictwu w nieuczciwych transakcjach
  • ograniczyć straty związane z wyłudzeniami VAT
  • uzyskać mapę towarów narażonych na oszustwa podatkowe
  • oszacować ryzyko wystąpienia oszustwa podatkowego (tzw. karuzeli VAT)