Inflacja w sierpniu 2020 r. Komentarz do danych GUS. Według danych GUS, poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. był o 2,9% wyższy wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. Przy wzroście cen usług o 6,6% i towarów o 1,5%.

Grafika przedstawia napis "inflacja" na niebiesko-zielonym tle oraz fragment stuzłotowego banknotu

Sierpień był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spowolnienie spadku cen paliw do prywatnych środków transportu. W porównaniu z sierpniem 2019 r. były one niższe o 12,3% wobec spadku w lipcu o 16,1% i o 19,3% w czerwcu. Przełożyło się to na wyhamowanie spadku cen transportu. W sierpniu wyniósł 7,1% w porównaniu ze spadkiem o 8,5% w lipcu i 11,4% w czerwcu.

Ponadto, w sierpniu notowaliśmy dalsze, znaczne spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 3%. Wobec 3,9% w lipcu i 5,7% w czerwcu. Ceny nośników energii wzrosły o 4,5%, czyli wolniej niż w lipcu (5,1%). Nadal duży wpływ w tej kategorii ma wzrost cen energii elektrycznej, który wyniósł 11,7%. Sierpień przyniósł również spadek cen odzieży i obuwia o 1,9%.

Inflacja – co dalej?

W ujęciu rocznym istotny wpływ na poziom inflacji – poza cenami żywności – miał wzrost cen w zakresie użytkowania i wyposażenia mieszkania o 5,7% oraz w kategorii hotele i restauracje o 5,7%.

Z kolei w porównaniu z lipcem br. sierpniowe ceny były o 0,1% niższe. Przy spadku cen towarów o 0,3% i wzrośnie cen usług o 0,2%. Największy wpływ na taki wynik miał spadek cen żywności o 1,2% oraz spadek cen odzieży i obuwia o 1,5%. Z kolei ceny paliw wzrosły o 3,3%, a ceny transportu były o 1,9% wyższe niż w lipcu. Ceny nośników energii wzrosły o 0,1%.

W ocenie MR we wrześniu inflacja utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego, tj. ok. 3% w ujęciu rocznym. Utrzyma się wzrost cen żywności (o ok. 3,4%), oraz tempo wzrostu cen związanych z mieszkaniem oraz zdrowiem i edukacją. Jednocześnie spodziewamy się ograniczonego spadku cen w transporcie (ok. 6,3%).

Źródło: gov.pl