Home Aktualności Autostrada A6 do Szczecina będzie dokończona.

Autostrada A6 do Szczecina będzie dokończona.

GDDKIA otworzyła nowe oferty w przetargu na dokończenie robót drogowych na odcinku autostrady A6 Szczecin Dąbie-Rzęśnica.

Poznaliśmy oferty wykonawców w przetargu na dokończenie robót drogowych na na odcinku Szczecin Dąbie-Rzęśnica. Robót tych nie dokończył wcześniejszy wykonawca inwestycji. Autostrada A6 – tu oferty złożyło czterech wykonawców. Najniższą cenę – ok. 2,98 mln złotych, która mieści się w kosztorysie GDDKiA – zaoferowała firma PRD Nowogard. Kosztorys zamawiającego wynosił 3,46 mln złotych.

Autostrada A6
Autostrada A6

Sprawdzanie ofert i kontrola UZP 

W efekcie złożone w postępowaniu oferty na będą teraz sprawdzane, po czym zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. Ponadto postępowanie będzie jeszcze podlegało kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

autostrada A6
Autostrada A6

Obowiązki wykonawcy

Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy ścieralnej na jezdniw stronę Szczecina i dokończenie pozostałych robót drogowych. Ponadto odrębnymi przetargami będzie objęte dokończenie przejścia dla zwierząt wraz z wygrodzeniem trasy oraz wykonanie nasadzeń dogęszczających. W efekcie planujemy zakończenie realizacji przebudowy autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie-Rzęśnica o długości 3,5 km do końca tego roku.