Jakie mają prawa od 1 lutego? Wyjaśniamy. O północy z piątku na sobotę Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Zgodnie z umową o wystąpieniu z UE do końca 2020 r. obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy. Oznacza to, że m.in. zasady przekraczania granicy i pobytu obywateli Wielkiej Brytanii oraz członków ich rodzin w Polsce pozostaną bez zmian.

Brexit – okres przejściowy


Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE zakłada obowiązywanie okresu przejściowego do końca 2020 r. Brexit przewiduje utrzymanie obecnych relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią na dotychczasowych warunkach, w tym m.in. zachowanie swobody przepływu osób.


Tym samym od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. obowiązywać będą dotychczasowe zasady przekraczania granicy. Obywatele RP będą mogli podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. 
W trakcie okresu przejściowego bez zmian pozostaną także zasady przekraczania granicy. Również pobytu oraz pracy obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce.

Londyn i brexit
Londyn City – Brexit

Osoby mieszkające w Polsce w trakcie okresu przejściowego i kontynuujące ten pobyt po jego zakończeniu, utrzymają swoje prawa dotyczące pobytu. Nie będą musiały rejestrować się aby je zabezpieczyć. Obowiązek rejestracji po zakończeniu okresu przejściowego będzie dotyczył tylko obywateli Wielkiej Brytanii ale będących pracownikami przygranicznymi. I to prowadzącymi działalność zarobkową w Polsce ale mieszkającymi w innym kraju.

Wymiana brytyjskich dokumentów


Obywatele Zjednoczonego Królestwa będą jednak mogli wymienić swoje dokumenty pobytowe. Czyli te wydane im jako obywatelom UE na dokumenty poświadczające ich prawa na bazie umowy o wystąpieniu. Lub uzyskać takie dokumenty pobytowe jeśli ich wcześniej nie posiadali. Planuje się, że dokumenty te będą wydawały urzędy wojewódzkie po zakończeniu okresu przejściowego.

Brytyjczycy w Polsce – gdzie mieszkają


Obecnie nieco ponad 6,3 tys. obywateli Wielkiej Brytanii posiada zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce. Najwięcej osób zarejestrowało swój pobyt w województwach: mazowieckim – 2,3 tys. osób. A także ałopolskim – 960 os., dolnośląskim – 580 os., śląskim – 490 os. oraz pomorskim – 450 os. 
Informacje na temat praw pobytowych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Chodzi o www.udsc.gov.pl/cudzoziemcy/brexit/ oraz Ministerstwa Rozwoju – www.brexit.gov.pl.

Przedsiębiorcom kooperującym z brytyjskimi partnerami zalecamy śledzenie rządowej strony www.brexit.gov.pl. Stanowi ona zarówno bazę wiedzy o zagrożeniach, jaki i zalecenia przygotowawcze na wypadek takiego scenariusza.