Początek końca kryzysu w MŚP? Po roku od wybuchu pandemii widać uspokojenie w branżach. Nastroje w sektorze mikro, małych i średnich firm stabilizują się. 32 proc. przedsiębiorstw ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy kondycja w ich branży poprawi się. Ponadto co czwarta firma liczy na powrót koniunktury w ciągu najbliższych miesięcy, a 42 proc. w przyszłym roku. Najlepiej z kryzysem radzą sobie najwięksi przedstawiciele sektora MŚP – dwa razy mniej średnich firm (13 proc.) niż mikro (26 proc.) i małych (28 proc.) obawia się pogorszenia sytuacji.

Z 7. edycji Barometru COVID-19, zrealizowanej przez EFL po roku od wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce, wynika, że mamy początek końca dekoniunktury wśród mikro, małych i średnich firm. Walka z przeciwnikiem nadal trwa, wiele biznesów wciąż pozostaje zamkniętych, wiele dopiero „rusza”, ale sytuacja powoli się stabilizuje. Tempo wzrostu będzie z pewnością wolniejsze niż tempo spadków, z jakim mieliśmy do czynienia w ciągu minionych dwunastu miesięcy.

Początek końca kryzysu w MŚP?- wykres, wpływ koronawirusa na MŚP
Początek końca kryzysu w MŚP?

Nastroje przedsiębiorców w MŚP

W badaniu Barometr COVID-19 EFL po raz siódmy na przełomie marca i kwietnia br. zapytał przedsiębiorców z sektora MŚP, czy w kontekście kryzysu, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian.

Wyniki są zbliżone do danych z pomiaru na I kwartał tego roku (zrealizowanym pod koniec grudnia 2020 roku). Niespełna co trzeci (32 proc.) z przedsiębiorców ocenia, że sytuacja w branży się poprawi, zaś co czwarty (24,5 proc.) – że się pogorszy. Wciąż liczna pozostaje grupa, która nie spodziewa się większych zmian (34 proc.). Trzy miesiące wcześniej było 34,5 proc. optymistów i 24 proc. pesymistów.

Analizując dane pod względem wielkość biznesów największy optymizm panuje wśród przedstawicieli firm średnich. Ponad 37 proc. z nich uważa, że sytuacja się poprawi w najbliższym półroczu, a 13 proc., że się pogorszy. Mikro i małe firmy mają podobną liczebność optymistów i pesymistów. Poprawę zwiastuje po 31 proc. mikro i małych przedsiębiorstw. Podczas gdy o pogorszeniu mówi odpowiednio 26 proc. i 28 proc. firm.

MŚP prognozuje powrót koniunktury w Polsce na przyszły rok. Tak uważa 42 proc. zapytanych. Jednak co czwarty przedsiębiorca liczy, że stanie się to jeszcze w tym roku. Co piąty natomiast uważa, że na czas prosperity musimy poczekać jeszcze 2-3 lata. Co dziesiąty respondent jest jeszcze bardziej pesymistycznie nastawiony do przyszłości – uważa, że nie ma co liczyć na powrót koniunktury w najbliższych latach.

Mniej radykalnych opinii

Z pewnością wpływ koronawirusa na gospodarkę jest oceniany jako negatywny, choć natężenie tych ocen nieco spada. 22 proc. firm uważa, że COVID-19 ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na ich działalność. 28 proc. mówi: „raczej niekorzystny”.

Co ciekawe rośnie odsetek osób, których zdaniem epidemia nie wywiera istotnego wpływu na sytuację firmy (39 proc.). W I kwartale br. koronawirusa za neutralny biznesowo uważało 38 proc. W IV kwartale 2020 – już 35 proc., w III kwartale 2020 – 30 proc.

Niekorzystnych zmian spodziewają się przede wszystkim przedstawiciele najmniejszych firm zatrudniających do 9 pracowników i małych. 27,5 proc. mikro firm ocenia ten wpływ jako zdecydowanie niekorzystny. Zaś 41 proc. jako raczej niekorzystny. W przypadku małych przedsiębiorstw o bardzo negatywnym wpływie mówi 26 proc. zapytanych, a o raczej niekorzystnym – 23 proc.

Największy odsetek optymistów znajduje się wśród firm średnich (16 proc.), podobnie jak respondentów, którzy uważają ten wpływa za neutralny (57,5 proc.). Wśród mikro firm tylko 3,5 proc. patrzy „przez różowe okulary” w przyszłość, wśród małych – 9 proc.

Źródło: EFL