Kultura daje nam siłę? W jaki sposób wzmacnia ją Carlsberg Polska? Dbanie o pracowników jest kluczowe szczególne dzisiaj, kiedy firmy pracują w modelu hybrydowym. I nie maja tak wielu okazji, aby spotkać się i współpracować osobiście. Kultura organizacyjna staje się tym spoiwem, które realnie wiąże pracowników z firmą. Sprawia, że organizacja jest w stanie przetrwać lub wzmocnić się mimo zewnętrznych turbulencji. Tak jest w Carlsberg Polska.

Kultura organizacyjna w Carlsberg Polska jest tym, co ją wyróżnia. Niejednokrotnie pracownicy innych firm z branży FMCG, z którymi współpracujemy, pytają, jak to robimy, że panuje u nas tak rodzinna atmosfera, co sprawia, że pracownicy wiążą się z Carlsberg na długo? Odpowiedź jest prosta. To kwestia kultury firmy, która z jednej strony wynika z misji i wartości. Z drugiej – z relacji, które budujemy każdego dnia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Nasza kultura to przede wszystkim ludzie i atmosfera, którą razem tworzymy. To wzajemne kontakty, wspólne projekty, sukcesy, ale i wyzwania, które mamy każdego dnia.

O kulturę organizacyjną trzeba dbać

Carlsberg jest organizacją skupiającą pracowników, którzy bezpośrednio warzą piwo w browarach, zapewniają obecność naszych produktów w punktach sprzedaży. Ponadto tych, którzy codzienną pracą wspierają działania zespołów produkcyjnego i komercyjnego. To oznacza, że nasza kultura jest różnorodna, że dla każdego z nas ważne są inne jej elementy. Kluczowe jest natomiast to, aby o nią dbać, scalać ją i sprawiać, abyśmy wszyscy działali jak jeden zgrany zespół.

W czasie pandemii, mimo że na odległość, to nadal pozostawaliśmy w bliskich relacjach i wspieraliśmy siebie nawzajem. To sprawiło, że kiedy dzisiaj rozmawiamy o powrocie do pracy w nowej dla wszystkich rzeczywistości, wiemy, jak istotna jest nasza uważność i uwzględnienie oczekiwań każdej z grup pracowników. Dla wszystkich kluczowe jest bezpieczeństwo. Jest ono wartością nadrzędną, ale istotne jest także to, że ta nowa normalność dla każdego z nas oznacza coś innego. Każdy z nas ma inną sytuację i uwarunkowania prywatne oraz biznesowe. Jak to zrobić, żeby odpowiedzieć na te potrzeby?

Kultura daje nam siłę? W jaki sposób wzmacnia ją Carlsberg Polska? - okładka magazynu HR Personel& Zarządzanie
Kultura daje nam siłę? W jaki sposób wzmacnia ją Carlsberg Polska?

Warto pytać

Jak działać, żeby odpowiedzieć na potrzeby naszych zespołów? Co jest dzisiaj ważne dla nich i dla całej organizacji? Co będzie ważne jutro i długofalowo? Odpowiedź jest prosta. Zapytać pracowników. Dlatego zapytaliśmy o opinie pracowników. Powstała grupa cross-funkcyjna, która wspólnie przygotowała ankietę z pytaniami dostosowanymi do każdej z grup zawodowych: produkcji, sprzedaży i biura głównego. Badanie trwało niespełna trzy dni, a wzięło w nim udział prawie 60 proc. pracowników! To pokazuje, jak ważny jest to temat dla nas wszystkich. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wypracowywane są obecnie rozwiązania, które mają na celu sprawiać, żeby pracowało nam się bezpiecznie i dobrze, tak jak miało to miejsce przed pandemią. Pracujemy w poszerzonych zespołach skupiających pracowników ze wszystkich działów, aby uwzględnić potrzeby poszczególnych funkcji.

Wyniki ankiety pokazały, która grupa pracowników została najbardziej dotknięta zmianami związanymi z pandemią, a która radzi sobie z nimi całkiem dobrze. Jakie ob-szary tematyczne są już realizowane, a które wymagają dodatkowych działań i rozwiązań. Dzisiaj jest kluczowe wypracowanie strategii powrotu do normalności. Łączącej priorytetowe dla nas aspekty: bezpieczeństwo, utrzymanie relacji, wzajemną współpracę i transparentną komunikację. Akcje, które zostaną podjęte, będą odzwierciedleniem, ale też wsparciem dla naszej carlsbergowej kultury, którą wszyscy respondenci podkreślali jako najważniejszą.

Hybrydowa rzeczywistość

Jednym z pierwszych zadań, nad którym obecnie się skupiamy, jest forma pracy hybrydowej. Uzgodnienie, jak często będziemy pracować zdalnie, kiedy planujemy być razem w biurze. Jakie spotkania możemy odbywać online, a które chcemy realizować „in-class”? To, czego dzisiaj doświadczamy i z czym się zderzamy, pracując zdalnie, to liczba spotkań następujących po sobie, poczucie bycia w tzw. trybie „on” oraz deficyt czasu na pracę własną. Jak sobie z tym poradzić? To jest dzisiaj przedmiotem rozmów i pracy grupy cross-funkcyjnej, której celem jest wypracowanie rozwiązań odpowiadających potrzebom wszystkich grup pracowników. Jednocześnie będących silnie osadzonych w naszej kulturze organizacyjnej.

Jak dzielić się wiedzą?

Kolejnym filarem, który jest ważny z punktu widzenia kultury Carlsberg Polska, jest dzielenie się wiedzą. W tym obszarze jest sporo działań, które wzmocniliśmy w czasie pandemii. Poza standardową ofertą szkoleniową, którą od wielu lat praktykujemy w Carlsberg Polska w formule szkoleń dla poszczególnych funkcji oraz szkoleń otwartych, gdzie ekspertami są nasze koleżanki i koledzy prowadzący warsztaty wewnętrzne z wybranych tematów, wprowadziliśmy nowe programy, jak „Rozwojowa Środa” oraz „Zdrowa Równowaga”. Oba projekty realizowane są przy wsparciu szkoleniowym trenerów, psychologów i terapeutów zewnętrznych. Każda sesja skupia dużą grupę pracowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak radzić sobie w codziennym życiu. Jak odpowiadać na to, z czym przyszło nam się zmierzyć, jak funkcjonować w okresie izolacji i niepokoju.

Projekt cieszy się powodzeniem, jednak na samym początku jego wdrożenia mierzyliśmy się z nie lada wyzwaniem. Dotyczyło ono udziału w spotkaniach pracowników z działów produkcji i sprzedaży. Mimo uniwersalnej tematyki oraz dostosowania godzin i czasu trwania do pracy tych grup pracowników frekwencja obu zespołów nie była i nadal nie jest na zadowalającym poziomie. Pracujemy nad tym, jak dostosować tę ofertę i sprawić, żeby była interesująca dla działu produkcji i sił sprzedaży. Przede wszystkim chcemy pokazać dostępne możliwości oraz zachęcić do skorzystania z proponowanych rozwiązań, które będą odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania. Tutaj też chcemy zapytać pracowników, co jest dla nich ważne. Jakie tematy i zagadnienia są dla nich interesujące i co sprawi, żeby wzięli udział w tych wydarzeniach. Chcemy, by rozwój był postrzegany przez pracowników jako jeden z filarów naszej kultury organizacyjnej.

Budowanie zaangażowania

Kultura organizacyjna Carlsberg jest nierozerwalnie związana z naszym zaangażowaniem i podejściem do realizowanych zadań. Aby upewnić się, co działa dobrze i warto kontynuować oraz wzmacniać, a także co jest obszarem, nad którym należy się pochylić, zmienić i sprawić, żeby pracowało nam się lepiej, co dwa lata przeprowadzamy badanie zaangażowania „Moja Opinia”. Obecnie jesteśmy w trakcie badania, którego wyniki poznamy już w czerwcu.

Kluczowe jest dla nas uzyskanie informacji o tym, co myślą o pracy w Carlsberg pracownicy, co ich zdaniem działa i z czego są dumni. To także doskonała okazja, żeby dowiedzieć się, co jest warte udoskonalenia, co można zrobić inaczej i jakie rozwiązania z perspektywy pracownika są niezbędne do realizacji. Tutaj liczy się każda opinia, dlatego tak ważny jest udział w badaniu. W poprzednim badaniu, które miało miejsce w 2019 r. na temat pracy w Carlsberg, wypowiedziało się aż 89 proc. pracowników. Czy w tym roku wynik będzie zbliżony? Wierzymy, że tak. Im więcej opinii, tym większa szansa ta no, żeby wspólnie działać i tworzyć jeszcze lepsze miejsce pracy.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu: Kultura daje nam siłę? W jaki sposób wzmacnia ją Carlsberg Polska? w czerwcowy numerze magazynu HR Personel&Zarządzanie