Handel cyfrowy notuje rekordowe przychody. Pandemia przyniosła ze sobą nową falę kupujących online, którzy pozostaną z nami na dobre. Globalne przychody z handlu elektronicznego wzrosły w I kwartale o 58% rok do roku i nadal rosną. Co ciekawe, jedną z najbardziej zyskujących kategorii są luksusowe torebki, tuż obok sprzętu AGD oraz sprzętu sportowego. Rośnie także poziom zakupów dokonywanych przez urządzenia mobilne – potwierdzają to dane z Indeksu Zakupów (Shopping Index) dotyczące ponad miliarda konsumentów z całego świata. Raport pokazuje również, że sprzedawcy powinni posiadać na swoich witrynach dobrze działające wyszukiwarki produktów.

Shopping Index: potężne wzrosty sprzedaży w I kwartale

Na wzrost globalnych przychodów z handlu elektronicznego w I kwartale o 58% rok do roku złożyły się przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze ogólny wzrost ruchu w sieci (27%). Po drugie zwiększenie kwoty pieniędzy wydawanej przez kupujących w przeliczeniu na wizytę w witrynie (31%). W samych tylko Stanach Zjednoczonych przychody z handlu elektronicznego w wzrosły w I kwartale o 45% rok do roku. Co nadal znacznie przewyższa poziom sprzed pandemii i stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z IV kwartałem (43%).

Kategorie produktów o największej dynamice wzrostu w I kwartale r/r:

 • Sprzęt sportowy (101%)
 • Urządzenia gospodarstwa domowego (96%) 
 • Luksusowe torebki (95%) 
Handel cyfrowy notuje rekordowe przychody - kobieta i mężczyzna siedzą na kanapie prze otwartym laptopem i robią zakupy przez internet.
Handel cyfrowy notuje rekordowe przychody

Kategorie produktów o najsłabszej dynamice wzrostu w I kwartale r/r:

 • Odzież dla aktywnych (42%)
 • Dom, kuchnia, sztuka i dekoracje (40%) 
 • Torebki i bagaż ogólnego użytku (8%)

Dane za I kwartał wskazują, że sprzedawcy i konsumenci w odpowiedzi na pandemię przenoszą się do Internet. A nawyki ukształtowane w ciągu roku i w sezonie świątecznym 2020 są trwałe i raczej szybko się nie zmienią. W miarę jak kraje takie jak Stany Zjednoczone zaczynają się ponownie otwierać, sprzedawcy detaliczni i firmy będą musieli ponownie przemyśleć rolę sklepu (i pracowników sklepu) oraz to, w jaki sposób może on służyć jako kluczowy element obsługi klienta cyfrowego w 2021 roku.

Przyszłość to e-handel

Przede wszystkim wzrost obrotów w handlu elektronicznym w pierwszym kwartale jest sygnałem, że sprzedawcy detaliczni będą musieli kontynuować inwestycje w handel cyfrowy, jednocześnie koncentrując się na obsłudze w sklepie. Ponadto w ostatecznym rozrachunku sklepy muszą zapewniać równowagę między obsługą bezkontaktową, a kompleksową. Wszystko to po to, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby konsumentów.

Najważniejsze dane o dynamice e-handlu

Rozwój handlu elektronicznego

 • Światowy ruch w cyfrowych kanałach w I kwartale 2021 r. wzrósł o 27% w porównaniu od I kwartału 2020 r.
 • Światowe wydatki kupujących w I kwartale 2021 r. wzrosły o 31% w porównaniu od I kwartału 2020 r.
 • Globalny handel cyfrowy wzrósł o 58% licząc od I kwartału 2020 r. do I kwartału 2021 r.

Gwałtowny wzrost cyfrowy -podział na kraje:

 • Kanada – handel cyfrowy wzrósł o 111%.
 • Holandia – handel cyfrowy wzrósł o 108%.
 • Wielka Brytania – handel cyfrowy wzrósł o 91%.

W niektórych krajach i regionach wzrost był większy niż w poprzednich kwartałach.

 • Niemcy wykazały największy roczny wzrost w czasie trwania pandemii, wynoszący 61%. Poprzedni wysoki wzrost wyniósł 40% w IV kw. 2020 r.
 • Kraje skandynawskie wykazały największy roczny wzrost w czasie trwania pandemii, wynoszący 70%. Poprzedni wysoki wzrost wyniósł 51% w IV kw. 2020 r.

W niektórych krajach i regionach odnotowano spadek w stosunku do poprzednich kwartałów.

 • Australia i Nowa Zelandia (ANZ) wykazały najniższy roczny wzrost przez cały okres pandemii na poziomie zaledwie 58%, w porównaniu do 97% w III kwartale 2020 r.
 • Region APAC-EANZJ (Azja-Pacyfik, Azja Wschodnia, Nowa Zelandia i Japonia) wykazał jeden z najniższych wzrostów w czasie pandemii, wynoszący zaledwie 39%, w porównaniu z 90% w III kwartale 2020 r.

Wzrost ruchu i zamówień:

 • W I kwartale 2021 r. wzrost ruchu na całym świecie wyniósł 27% w porównaniu z I kwartałem 2020 r.: 28% na komputerach i 29% na urządzeniach mobilnych.
 • Przyrost zamówień (zmiana liczby zamówień złożonych z każdego urządzenia) wyniósł 46% w I kw. 2021 w stosunku do I kw. 2020 ogółem: 34% na komputerach i 59% na urządzeniach mobilnych. Jest to jednak najniższy ogólny wzrost procentowy od I kwartału 2020 r.

Udział w ruchu i zamówieniach według typów urządzeń:

 • Udział urządzeń mobilnych w globalnym ruchu wzrósł z 64% w I kw. 2019 r. do 69% w I kw. 2021 r.
 • Udział komputerów w globalnym ruchu zmniejszył się z 30% w I kw. 2019 r. do 27% w I kw. 2021 r.
 • W tym czasie udział urządzeń mobilnych w składanych zamówieniach wzrósł z 47% do 57%.
 • W tym czasie udział komputerów w składanych zamówieniach zmalał z 46% do 40%.

Współczynnik konwersacji w I kw:

 • Najwyższy współczynnik konwersji w I kwartale odnotowano w Wielkiej Brytanii – 3,5%.
 • Holandia jest tuż za nią z wynikiem 3,3%.
 • Japonia, Włochy i Hiszpania mają najniższe współczynniki konwersji, wynoszące odpowiednio 1,2%, 1,1% i 1%.

Średnia wartość zamówienia:

 • Globalna średnia wartość zamówienia (kwota wydana przez kupującego) była najwyższa w ciągu ostatnich 8 kwartałów i wyniosła 94,72 USD (w porównaniu do 81,60 USD w II kwartale 2020 r.).
 • Średnia wartość zamówienia we Francji, Niemczech, krajach skandynawskich i Wielkiej Brytanii osiągnęła najwyższy poziom od 8 kwartałów.

Wskaźnik porzuconych koszyków:

 • Wskaźnik porzuconych koszyków (procent utworzonych koszyków, które nie zakończyły się złożeniem zamówienia) na urządzeniach mobilnych pozostaje najwyższy i wynosi 93%, podczas gdy wskaźnik dla komputerów jest porównywalnie wysoki i wynosi 87%. Oba wskaźniki pozostały jednak porównywalne z I kwartałem 2019 r.

Ruch generowany przez media społecznościowe:

 • Ogólny udział ruchu generowanego przez media społecznościowe (udział wizyt, w których źródłem odsyłającym są media społecznościowe) wzrósł z 7% do 9% od I kwartału 2019 r.
 • Tabletów wzrósł w tym czasie z 5% do 13,9%.
 • Urządzeń mobilnych wzrósł w tym czasie z 9% do 11,8%.
 • Komputerów spadł w tym czasie prawie o połowę, z 3% do 1,6%.

Źródło: Salesforce