Nowe stawki mandatów dla piratów drogowych. Początkowo zmiana przepisów miała obowiązywać od grudnia br., ale ustawodawcy nie spieszyli się z jej wprowadzeniem. Podobnie jak kierowcy z ich przestrzeganiem. Od 1 stycznia 2022 r. przekonamy się (dotkliwie), co niesie ze sobą nowelizacja Prawa o ruchu drogowym.

Autor publikacji: Marek Chrzanowski

Wysokie kary dla drogowych piratów

O ile sam proces legislacyjny przebiegał szybko i sprawnie, (w sierpniu wpłynął do Sejmu wniosek o nowelizację przepisów, 29 października z poprawkami Senatu, Sejm przyjął ustawę a 10 grudnia podpisał ją Prezydent) o tyle o zwolnieniu działań, zaważyło kilka czynników m.in. zbliżające się święta.

Jednym z ważniejszych zapisów znowelizowanej ustawy jest zdecydowane zaostrzenie kar mandatowych i represji dla sprawców wykroczeń drogowych z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Nic w tym dziwnego, skoro Polska należy do nielicznych krajów Europy, gdzie liczba zgłoszonych wypadów nie ulega zmniejszeniu. W roku 2020 przekroczyła 23,5 tys., życie straciło ponad 2500 osób a poszkodowanych było blisko 26 468.

Aktualne stawki mandatów dla piratów drogowych - przewrócony samochód po wypadku lezy n jezdni, widziany w odbiciu w lustrze.
Aktualne stawki mandatów dla piratów drogowych

Poszukując dróg wyjścia, rządzący szybko postawili na zmiany, zaczynając od tych najprostszych: podwyżek mandatów i zaostrzenia prawa. Obowiązujące okazjo się przestarzałe „nieprzystające”, bo sprzed 20 lat.

Wszystko droższe

Przy społecznej aprobacie, radykalnie zwiększono dotkliwość kar, stawiając na ich nieuchronność i czasem „kosmiczne” wysokości. To wszystko w ocenie ustawodawców ma się przełożyć na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierujących jak i pieszych. 

A zatem: karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. podlega osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania. Kolejny z artykułów nowego Prawa, przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla sprawcy prowadzącego pojazd na drodze publicznej bez wymaganego uprawnienia. Podobnemu rygorowi podlega osoba, prowadząca pojazd nieposiadający dopuszczenia go do ruchu. Równie wysoką grzywną zostanie ukarana osoba, która nie wskaże uprawnionemu organowi, komu powierzyła pojazd do kierowania w określonym czasie. Grzywnę, nie niższą niż 3 tys. zł przewidziano za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po spożyciu alkoholu.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca może „dostać” aż 15 punktów karnych, (obecnie maksymalna 10). Istotnym zapisem zmian wydają się te, stanowiące o ustanowieniu renty dla rodziny, po ofiarach wypadków ze skutkiem śmiertelnym, wypłacaną przez umyślnego sprawcę wypadku. Za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, lub zbyt szybką jazdę można stracić do 15 pkt.

Wydłużenie cyklu punktowego za naruszenie przepisów ruchu drogowego do dwóch lat, (podobnie będą one kasowane), ale liczone od dnia uiszczenia opłaty grzywny, to kolejna z istotnych zmian w znowelizowanym Prawie o ruchu drogowym. Zdecydowanie wyższe kary przewidziano dla kierowców, którzy dopuszczą się tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat. Zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu, których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Taryfikator mandatów

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu -1,5 tys. zł

– wyprzedzanie na przejściu dla pieszych -1,5 tys. zł

– niezatrzymanie pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej -1,5 tys. zł

– ignorowanie zakazu wyprzedzania nie mniej niż- 1 tys. zł

– przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h – nie mniej niż 800 zł

– prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) ·nie mniej niż 3 tys. zł

– niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po spożyciu alkoholu- nie mniej niż 2,5 tys. zł

– wjazd na przejazd kolejowy, gdy brak możliwości zjazdu po drugiej stronie- nie mniej niż 2 tys. zł

– objeżdżanie opuszczonych zapór   – nie mniej niż 2 tys. zł

– tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu – 500 zł

– prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia – nie mniej niż 1 tys. zł

– prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu – nie mniej niż 1 tys. zł

– naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych- 1,5 tys. zł

– niewskazanie, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie- nie mniej niż 1 tys. zł

– kara 8 tys. zł wymierzona będzie właścicielowi, pojazdu, który dopuści do jego prowadzenia przez osobę będącą pod wpływem alkoholu.

– każde dodatkowe 10 km/h więcej niż dopuszczają znaki może oznaczać mandat nawet 800 zł. Co oznacza, że nietrudno sięgnąć kary grzywny w wysokości kilku tysięcy zł (5 tys. zł).

Przeczytaj także: Najwyższe i najniższe ceny OC w 2021 roku

Najwyższe i najniższe ceny OC w 2021 roku. Kierowcy w 2021 roku płacili za obowiązkowe ubezpieczenie średnio o 10% mniej niż przed rokiem. Najwięcej oszczędzały osoby, które zawierały umowę OC w ostatnim kwartale tego roku, ponieważ średnia cena obowiązkowej polisy za ten okres wyniosła 565 zł. Taniej niż teraz było ostatnio w 2015 roku, gdy trwała wojna cenowa między ubezpieczycielami, zakończona ostrymi podwyżkami cen. Czy powtórzy się scenariusz z przeszłości?