Home Energetyka Spotkanie unijnych ministrów ds. energii. Nowa strategia UE dotycząca ciepłownictwa i chłodnictwa

Spotkanie unijnych ministrów ds. energii. Nowa strategia UE dotycząca ciepłownictwa i chłodnictwa

Nowa strategia Unii Europejskiej dotycząca ciepłownictwa i chłodnictwa była przedmiotem  nieformalnego posiedzenia Ministrów do spraw Energii, które odbyło się 15-16 kwietnia 2015 r. w Rydze. W spotkaniu uczestniczył wiceminister gospodarki Andrzej Dycha.

Wiceminister Dycha zwrócił uwagę na kilka czynników, które muszą być brane pod uwagę przy tworzeniu strategii. – Jednym z nich jest potrzeba uwzględnienia położenia państwa członkowskiego, a także uwzględnienie różnic między miastami, a terenami wiejskimi – wyjaśnił. Podkreślił, że z punktu widzenia Polski niezmiernie ważna jest, aby nie dyskryminować wykorzystania paliw kopalnych, szczególnie gdy wykorzystywane są one efektywnie. – Dotyczy to wysokosprawnej kogeneracji, dzięki której możemy uzyskać oszczędność paliwa, średnio na poziomie 20 proc., co przekłada się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, zmniejszenie emisji CO2 oraz utrzymanie na wysokim poziomie niezależności energetycznej kraju – podkreślił.

Zwrócił także uwagę na kwestie poprawy efektywności energetycznej wytwarzania ciepła w Polsce.  – Od lat promujemy technologię wysokosprawnej kogeneracji (CHP -Combined Heat and Power). Przypomnę, że od 2007 r. funkcjonuje operacyjny system wsparcia w postaci certyfikatów pochodzenia (dopłata do wyprodukowanej MWh energii elektrycznej w CHP) – powiedział. Dodał także, że dzięki produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji poprawie ulega również efektywność dystrybucji energii elektrycznej, której nie trzeba przesyłać na dalsze odległości z elektrowni systemowych do odbiorców, lecz produkowana jest ona w zlokalizowanych przy dużych miastach elektrociepłowniach.

W trakcie spotkania przedyskutowano także kwestie związane ze wzmocnieniem współpracy energetycznej, tak, aby regionalna kooperacja w odniesieniu do rynku energii elektrycznej i gazu przyczyniała się do jak najszybszego zakończenia budowy wewnętrznego rynku energii.

Odbyła się także wspólna sesja ministrów ds. środowiska i ministrów ds. energii, na której wymieniono poglądy jak znaleźć kompromis pomiędzy realizacja celów w zakresie bioróżnorodności i rozwoju OZE.

 źródło: Ministerstwo Gospodarki